De Boodschap
Kabinet van de President

KPS start voorbereiding parade en defilé

De voorbereidingen van het Korps Politie Suriname (KPS) voor de parade en het defilé in verband met 47 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid op 25 november 2022 zijn in volle gang. Op dinsdag 8 november werd in de wegen rond het Politie Opleidingscentrum de derde oefendag afgewerkt. Inspecteur Milton Kensmil, die als hoofdcoördinator fungeert, zegt dat zoals afgesproken de andere participerende diensten ook oefenen ter voorbereiding op de generale repetitie.

Aan de parade en het defilé nemen normaliter het Nationaal Leger (NL), het KPS, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), het Korps Brandweer Suriname (KBS) en het Korps Douane Suriname deel. In tegenstelling tot berichten als zouden enkele korpsen niet participeren, zegt inspecteur Kensmil dat er formeel geen afzeggingen zijn ontvangen. Hij deelt mede dat er uitnodigingen zijn verstuurd naar de verschillende diensten voor het aanwijzen van een coördinator. Het douanekorps heeft zijn deelname aan de parade en het defilé wel bevestigd.

Het lag in de bedoeling de activiteiten dit jaar in het André Kamperveen Stadion te doen plaatsvinden. Echter is wegens omstandigheden besloten om, zoals vorig jaar het geval is geweest, de parade te houden op het Kerkplein en het defilé langs het presidentieel paleis. Verder zullen de mammoetvlaggen op 15 november 2022 gehesen worden; een taak die is weggelegd voor het Nationaal Leger.

De coördinator zegt dat in het geheel er terdege rekening gehouden wordt met covid-19, waarvan de afgelopen periode en lichte toename van besmettingen is geconstateerd. Hij geeft aan dat er onder de leden geen besmettingen zijn waargenomen en dat de MoHanA-regels zoveel als mogelijk worden nageleefd. Inspecteur Kensmil spreekt de hoop uit dat dit ook bij de overige diensten het geval is en dat uiteindelijk de generale repetitie voor het grote moment kan plaatsvinden.