De Boodschap
Kabinet van de President

Kranslegging ode aan gesneuvelde militairen Koreaanse Oorlog

In het kader van de hernieuwde defensiesamenwerking en de start van de jungle training in Suriname, hebben vertegenwoordigers van zowel Suriname als Nederland op dinsdag 10 mei 2022 kransen gelegd bij het Koreaans Oorlogsmonument aan de Waterkant. In de Koreaanse Oorlog (1950-1953) hebben 115 Surinamers meegevochten. Daarvan sneuvelden er twee in de strijd. De militairen dienden in het Nederlandse detachement van de Verenigde Naties (VN), omdat Suriname toen nog een kolonie van Nederland was.

Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, ambassadeur Henk van der Zwan van Nederland, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen en Cas Schreurs, commandant van de Nederlandse Luchtmobiele Brigade, hebben kransen gelegd bij het monument ter herinnering aan de Surinaamse veteranen.

Deze gedenkplek is in 2008 opgericht aan de Waterkant, achter het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA). Het oorlogsmonument werd door de Republiek Korea geschonken aan Suriname, als dank en eerbetoon aan de Surinamers die hebben gestreden voor de vrijheid en democratie van Zuid-Korea.

Minister Mathoera noemde de kranslegging een moment van reflectie en een ode aan de bijzondere Surinaamse en Nederlandse militairen die zij aan zij hebben gevochten in de Koreaanse Oorlog en die zich door hun daden en moed onsterfelijk hebben gemaakt.