De Boodschap
Kabinet van de PresidentRuimtelijke Ordening en Milieu

Krin Birti-project stimuleert gemeenschapsbetrokkenheid

Op initiatief van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is het project Krin Birti gelanceerd in het ressort Jarikaba in district Saramacca. Het project wordt in samenwerking met het districtscommissariaat uitgevoerd en heeft als doel bewustwording en betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten bij het streven naar een schonere omgeving. President Chandrikapersad Santokhi gaf op 22 februari het startsein door het onthullen van een naambord. Tevens mocht een buurtbewoner, symbolisch, gereedschap ontvangen uit handen van het staatshoofd.

Middels een videopresentatie werd het project aan de bewoners van het ressort uitgelegd. De aanwezigen werden toegesproken door de president, minister Marciano Dasai van ROM, districtscommissaris Sherin Bansi-Durga, parlementslid Rajindre Debie en de voorzitter van de ressortraad Jarikaba, Sadhana Somaidien. Zowel minister Dasai als burgermoeder Bansi-Durga maakten de toehoorders ervan bewust dat vervuiling niet alleen is wat je kunt zien, maar ook onzichtbare vervuiling effect heeft op je omgeving. “Denk aan de chemicaliën die worden gebruikt bij het beschermen van landbouwgewassen. Deze komen in de lucht, water en grond terecht, maar worden niet met het blote oog gezien”, benadrukte de minister. De bewindsman onderstreepte het belang om jongeren bewust te maken van de voordelen van een schoon milieu.

De bewoners werd het belang van het scheiden van vuil bijgebracht. Hiertoe waren er ook aparte tonnen geplaatst, respectievelijk voor glas, plastic en ander vuil. Het project richt zich op afvalscheiding, composteren, recycling en afvalvermindering met als doel samen bij te dragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van alle Surinamers.

Vooral de vrouwen van het district Saramacca werden door de verschillende sprekers, waaronder het staatshoofd, geprezen voor hun bijdrage aan het schoonhouden van het district. De vrouwen waren dan ook in grote getale opgekomen. “Laat vrouwen leiders zijn, laat vrouwen het verschil maken en laat Saramacca het voorbeeld hiervoor zijn”, aldus de regeringsleider. Na Saramacca zullen de districten Nickerie, Commewijne en Paramaribo volgen. “Het is belangrijk om goed te leven in balans met de natuur. Als we dat niet doen, zal de mensheid ophouden te bestaan, omdat de aarde zal ophouden te bestaan. Wij moeten gaan corrigeren zodat wij weer een leefbare planeet creëren voor ons nageslacht”, merkte president Santokhi op.