De Boodschap
Kabinet van de President

Kritische VES tevreden na vruchtbaar gesprek met regering

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is kritisch naar de regering-Santokhi toe. De vereniging heeft graag dat de regering een samenhangend pakket aan maatregelen presenteert, dat evenwichtig is en door de samenleving geaccepteerd zou kunnen worden. De VES heeft het gevoel dat de regering tot nog toe met ad hoc maatregelen bezig is. Op grond hiervan en, volgens de VES, het gebrek aan communicatie is er een gesprek aangevraagd met de regering. Dit onderhoud heeft plaatsgevonden op donderdag 27 augustus 2020 en voorzitter Winston Ramautarsing uit zich tevreden hierover.

Hij zegt dat er bij zijn organisatie nogal wat onduidelijkheid bestond over het economisch programma dat de regering wil doorvoeren om de economie weer op het goede spoor te krijgen. Volgens hem zijn er diverse pogingen tot communicatie met de regering gedaan, echter zonder resultaat. De VES kreeg hierdoor niet de laatste informatie en ontstond bij haar de indruk dat de regering bezig was met ad hoc maatregelen. Ramautarsing: “Terwijl wij voorstander zijn van een samenhangend pakket van maatregelen dat evenwichtig is en door de samenleving geaccepteerd zou kunnen worden.”

De VES-voorzitter spreekt van een goed gesprek met president Chandrikapersad Santokhi en enkele ministers. Er is vanuit de regering heel veel informatie verschaft en de VES heeft daar een goed gevoel aan overgehouden. “We denken dat de regering op de goede weg is, maar veels te langzaam opereert. We denken dat het tempo verhoogd moet worden”, aldus Ramautarsing. Hij zegt dat de vereniging ook hierom heeft gevraagd en dat de regering dat heeft toegezegd.

Afgesproken is dat de VES commentaar mag geven wanneer het pakket aan maatregelen af is. Het gaat erom dat de verening kan aangeven in hoeverre het pakket evenwichtig is van samenstelling en of daarmee de economie inderdaad op een beter spoor gebracht zal kunnen worden. De VES-voorzitter merkt op dat de maatregelen die tot nog toe zijn getroffen geen vertrouwen geven van verbetering. “Daarom ook de kritische houding van de VES, want we willen het totaal zien. We willen weten dat we over zoveel tijd er beter van gaan worden, en we zullen niet stil blijven staan. Als het pakket niet goed genoeg is dan zullen we dat ook laten merken aan de samenleving.”

Over de samenwerking met de regering zegt Ramautarsing dat de VES partner wil zijn van de regering. Zij wil de regering in alles ondersteunen waar die behoefte aan heeft en waar de vereniging het vermogen toe heeft. Hij spreekt van een goede response tot nog toe en verwacht ook een betere communicatie. In elk geval heeft de regering de commentaren die de vereniging intussen heeft gegeven op de maatregelen gewaardeerd. “Het is goed overgekomen, de regering heeft dat gewaardeerd. Ze hebben ook niet gedaan alsof dat ding al af was.” Volgens Ramautarsing is zijdens de regering aangegeven dat het werk in proces is en afgesproken is dat verder te volmaken, De VES-voorzitter merkt op dat het resultaat er nog moet zijn en dat er veel werk te doen is.