De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Kustwacht ondersteunt project mangrove-aanplant

Één van de projecten van de Kustwacht Suriname is op vrijdag 9 september tot uiting gekomen door deelname aan het mangroveproject van professor Sieuwnath Naipal. Dit project wordt uitgevoerd aan de Brantimakkaweg, te Weg naar Zee. Professor Naipal is al jaren bezig met het herplanten van mangrove in dit gebied en is ingenomen met elke steun die hij krijgt.

De waarnemend directeur van de Kustwacht, majoor Radjoe Bhola toonde zich enorm verheugd om deel te zijn van dit duurzame, maar nogal natuurlijke manier om terug te geven aan de natuur. De Kustwacht heeft in haar jaarplanning projecten opgenomen om terug te geven aan de samenleving en dit was één van de eerste projecten, die zij dit jaar heeft uitgevoerd. Het streven was om 100 jonge mangrovebomen te planten en uiteindelijk werden het er 113.

“Daar de mangrovebomen deel uit maken van de voedselketen, zeg maar de kraamkamer van haast alle fauna aan en in zee, is het ook belangrijk voor de vangst van vis, schaaldieren zoals krabben en garnalen. Maar ook bijen die honing produceren vinden een thuishaven in de mangrove. Allemaal producten voor de samenleving die er een broodje aan verdient en producten die zorgen voor de broodnodige eiwitten voor, niet alleen Suriname, maar ook voor de regio en daarbuiten. Kortom naast voedselvoorziening ook het beschermen van onze kust tegen landverlies”, aldus majoor Bhola. Hij sprak zijn dank uit aan het personeel dat zich vrijwillig had opgegeven en professor Naipal voor diens heldere uitleg. Bhola doet een oproep aan de overige diensten om het project ook te ondersteunen.

Professor Naipal vertelde de leden van de Kustwacht hoe mangrovebomen groeien en welke voordelen zijn. Deze planten verdragen zout water. “Een mangroveplant heeft verticale wortels die uit de bodem steken als kleine paaltjes. Deze werken vervolgens als een zeef en bezinkt de klei en zo krijgen we landaanwinst en wordt erosie tegengegaan.”

Verder deelde de hoogleraar mee, dat het de staat veel meer zou kosten om een dijk te bouwen. Het is een enorme investering en het onderhoud van een dijk brengt ook enorme kosten met zich mee. Vandaar dat er gekozen is voor mangrove om de kustvlakte te beschermen tegen landverlies. Daarnaast zorgt het ervoor dat de golven die het land naderen worden afgebroken, wat onder andere ook een functie is van een dijk.