De Boodschap
Openbare Werken

Lancering nieuwe wet- en regelgevingen bouw- en vergunningsbeleid OW

In het kader van nieuwe beleidsinzichten bij het ministerie van Openbare Werken (OW) en het beter structureren van de infrastructuur binnen dit departement wordt thans gewerkt aan nieuwe wet- en regelgevingen met betrekking tot het bouw- en vergunningsbeleid. Op vrijdag 23 september 2022 werd middels een persconferentie het nieuwe beleid officieel gelanceerd.

Middels diverse presentaties is het beleid op de verschillende directoraten en afdelingen van het OW-ministerie met betrekking tot regels, wetgevingen en allerhande vergunningen uiteengezet. Aangepaste regelgevingen bij al hetgeen waarvoor een vergunning vereist is kwamen aan de orde zoals bouwvergunningen ten behoeve van woonhuizen, zakenpanden en andere bouwwerken op terreinen met name woonwijken. Er is aandacht besteedt aan verkavelingsvergunningen betreffende commerciële als familieverkavelingen alsook verkeersvergunningen ten behoeve van drempels, bestratingen, bermen en parkeervakken. De presentaties inzake vergunningen ten behoeve van duikers, primaire, secundaire en tertiaire kanalen, steigers, bruggen en wegen zijn ook met heel veel belangstelling gevolgd door de aanwezige media. Het is belangrijk dat bij alle vergunningen de uitvoering wordt gedaan via een ingenieursbureau of een consortium daarvan.

Minister Riad Nurmohamed spreekt de hoop uit dat middels de nieuwe regels zaken ordelijker verlopen en dat burgers niet zomaar iets opzetten die niet voldoet aan de wetten en regels. “Het moet volgens de regels gebeuren,” geeft hij te kennen. Via het OW-ministerie zal gewerkt worden aan versterking van de controle ter naleving van de nieuwe regels. Openbare Werken zal een sterke campagne voeren, zodat burgers op de hoogte blijven van de nieuwe regels. Dit zal gedaan worden via de sociale media, de verschillende mediahuizen en zal er ook huis aan huis informatie door middel van flyers worden uitgedeeld. Voor een volledige rapportage van de presentaties met betrekking tot regels, wetgevingen en vergunningen zijn te volgen via het YouTube-kanaal van het ministerie van Openbare Werken. De bewindsman stelde het zeer op prijs dat de goed opgekomen pers de cruciale presentatiebijeenkomst heeft kunnen delen met de gemeenschap.