De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Landbouw-directeur Jairam bespreekt operationalisering van waterschapsbesturen

In Nickerie is de Landbouw-directeur Soedeshchand Jairam van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gestart met een serie gesprekken met de verschillende waterschapsbesturen en personen die betrokken zijn bij het, duurzaam landbouw productiviteit project welke in april 2021 van start is gegaan in het district.

Binnen dit project dat wordt gefinancierd uit een lening van 30 miljoen US dollar door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, zullen primaire kunstwerken in de verschillende polders van Nickerie worden herstelt, de infrastructuur van verschillende waterschappen zal worden aangepakt, diverse milieu studies zullen worden verricht, maar ook studies die te maken hebben met gender participatie in de landbouw en een landbouwtelling behoren tot de activiteiten die binnen dit project welke bekend staat als het IDB 1052 project worden uitgevoerd.

De afgelopen maanden is er volgens directeur Jairam veel werk verricht met betrekking tot de milieustudies, maar vooral de inventarisatie binnen de verschillende waterschappen over de werken die daar uitgevoerd zullen worden. De gesprekken die afgelopen weekend van start zijn gegaan in Nickerie hebben als doel de waterschapbesturen te motiveren, om het werk dat vanwege verschillende redenen door hun is laten liggen weer op te pakken. Volgens directeur Jairam is een van de primaire vereiste binnen het IDB 1052 project dat er actieve waterschappen binnen de verschillende polders opereren. Jairam legt uit dat wanneer de infrastructuur binnen de verschillende polders is hersteld, de waterschapsbesturen met hun leden verantwoordelijk zullen zijn voor het verder onderhoud en beheer van zo een waterschap. Hiervoor zal er voordat de herstelwerkzaamheden binnen het waterschap kunnen aanvangen een overeenkomst tussen de overheid en het waterschapsbestuur getekend moeten worden. Op dit moment is dat niet mogelijk omdat haast alle waterschapsbesturen demissionair zijn. De directeur laat weten dat er vanuit het ministerie van LVV, middelen zijn opgebracht om deze waterschapsbestuursverkiezingen te kunnen organiseren, zodat het werk van start kan gaan.

Ook andere pijnpunten voor het niet volledig functioneren van de waterschappen zullen binnen dit duurzaam landbouw productiviteit project worden aangepakt. Zo zijn er nu middelen beschikbaar voor de vergoeding van de waterschapsbesturen en zullen er binnen dit project kantoorgebouwen voor het waterschap besturen worden opgezet. Het ligt volgens de Landbouw-directeur nu aan de boeren om beter en harder te gaan participeren binnen hun waterschap en zo hun besturen aan te zetten hun werk weer serieus op te pakken. In dat kader moeten er volgens Jairam enkele bewustwordingsontmoetingen met boeren worden georganiseerd, om vooral de voordelen van een goed functionerend waterschap te benadrukken. Ondertussen zijn er binnen dit IDB 1052 project 3 watermasters benoemd die nu als taak hebben de verschillende waterschapsbesturen te begeleiden in het traject naar de verkiezingen en verdere operationalisering.

Een waterschap is een bij wet vastgesteld autonoom gebied, waarbij de personen die binnen dit waterschap activiteiten ontplooien, middels een gekozen waterschapbestuur verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en beheer van de natte en droge infrastructuur binnen dat gebied. Het district Nickerie heeft 12 onderliggende waterschappen en het overliggend waterschap Multipurpose Corantijn Project. De waterschappen zijn bij wet bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport ondergebracht, maar gezien hun enorm belang voor de agrarische sector is het ministerie van LVV reeds geruime tijd bezig technische en financiële ondersteuning te bieden aan deze organen.