De Boodschap
Kabinet van de PresidentLandbouw, Veeteelt & Visserij

Landbouwtraining Saramacca hoeksteen voor bloeiende sector

In het district Saramacca is de eerste fase van eveneens de eerste landbouwtraining van het Suriname Agricultural Training and Cooperation Center afgesloten. Bij deze afsluiting op 2 november 2023 heeft President Chandrikapersad het landbouwproject in Saramacca betiteld als de hoeksteen in Surinames zoektocht naar economische groei. 

De eerste fase van de landbouwtraining, waar boeren uit Saramacca aan hebben deelgenomen, heeft twee weken geduurd. Thans wordt de tweede fase ingezet. Het leertraject vloeit voort uit het landbouwtechnisch samenwerkingsproject tussen Suriname en China. President Santokhi merkt op dat het cultiveren van kennis en innovatie zal bijdragen aan een bloeiende landbouwsector. Hierdoor kan duurzaamheid in deze sector in Suriname op de lange termijn worden gegarandeerd. Het staatshoofd heeft in het bijzonder de nadruk gelegd op landbouwontwikkeling en het uitwisselen van kennis. President Santokhi gelooft erin dat het project een transformerende impact zal hebben op de landbouw in Suriname en de regio. Hij speekt van een ambitieus project dat technologische vooruitgang in de landbouw tot doel moet hebben. De landbouwers die deelnemen aan de trainingen worden onder meer kennis bijgebracht omtrent het ontwikkelen van superieure gewas variëteiten en het werken met geavanceerde irrigatiesystemen. Het project dient een meerledig doel, waaronder het vergroten van de gewasopbrengsten. 

Het “Agricultural Technical Cooperation Centre” is het eerste project van samenwerking op landbouwtechnisch gebied tussen Suriname en China. Deze ging in november 2022 van start waarvan de uitvoering in handen ligt van de Chinese onderneming China Hunan Linshi in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Bij de start vorig jaar gaf president Santokhi aan dat het project past binnen de visie van de regering voor de verdere ontwikkeling van de sector. China ondersteunt het project verder met ongeveer 10 deskundigen om de landbouwtechnische trainingen te verzorgen. 

Tijdens de cursusceremonie waren naast de president ook aanwezig minister Paramanand Sewdien van LVV, ambassadeur Han Jin van China en districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga.