De Boodschap
Justitie & Politie

Langer verblijf vreemdelingen mogelijk vanwege COVID-19

De huidige COVID-19-situatie maakt het voor vreemdelingen mogelijk om langer in Suriname te verblijven. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat vanwege deze situatie het vreemdelingenbeleid ietwat gestremd is. Vanwege het gesloten luchtruim zijn volgens de bewindsman veel buitenlanders blijven “hangen”. Minister Amoksi deelde tijdens de regeringspersconferentie op woensdag 13 januari 2021 mee dat er vanwege zijn ministerie een beschikking de deur is uitgegaan dat het voor vreemdelingen mogelijk maakt om vanwege COVID-19 langer in Suriname te verblijven.

Deze mensen hebben gedurende de periode waarin ze in Suriname vertoeven dan ook de mogelijkheid om hun zaken in orde te maken. Minister Amoksi zegt dat het vreemdelingenbeleid onderdeel is van Surinames bevolkingspolitiek. In verband hiermee zijn er verschillende commissies samengesteld, waaronder de Commissie Inburgering. Er zijn verschillende nationaliteiten die naar Suriname komen. Hiervan hebben de Haïtianen, Chinezen, Dominicanen, Cubanen en Brazilianen frequenter contact met Justitie.

Ten aanzien van de groep Cubanen die via Southdrain de oversteek wilden doen naar Guyana, gaf de bewindsman aan dat de mensen overgebracht zijn naar Paramaribo en nu weer normaal deelnemen aan het dagelijks leven. De groep wordt wel gemonitord door de Vreemdelingendienst en de mensen moeten zich regelmatig op bestemde tijden aanmelden. Onder deze groep bevinden zich 16 personen die in Vreemdelingenbewaring zijn genomen, omdat hun paspoort ontbrak. De autoriteiten hebben hulp van de Cubaanse ambassade gevraagd om deze groep te identificeren en eventuele maatregelen tegen hen te treffen.

Minister Amoksi erkent dat zijn ministerie klachten ontvangt over het onheus behandelen of afpersen van Cubanen. Volgens hem een fenomeen dat zich voordoet bij mensensmokkel en trafficking in persons. “We krijgen de klachten inderdaad”, aldus de bewindsman, die zegt dat er reeds onderzoek wordt gedaan. Mocht het zo zijn dat politieambtenaren of anderen zich hieraan schuldig maken, dan zullen die sowieso worden aangepakt.