De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Launch sociaal programma te SoZaVo

Het Sociaal Programma van de regering Santokhi-Brunswijk is op dinsdag 31 januari jongstleden gelanceerd. Tijdens de lancering op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zijn er symbolisch 20 Moni Karta’s uitgereikt door president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo. Onder de aanwezigen bevonden zich ook de voorzitter van de Nationale Assamblee, Marinus Bee en de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo.

Via het sociaal programma worden zeven goederen en diensten gesubsidieerd te weten: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Uit dit programma zal de regering ongeveer 40.000 – 60.000 een koopkrachtversterking geven van 1800 SRD per maand. De regering heeft SRD 1.2 miljard goedgekeurd voor het uitvoeren van het sociaal programma. Minister Ramsaran gaf te kennen dat er vanuit SoZaVo reeds een sociaal vangnet is. Deze zijn namelijk de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), Algemene Kinderbijslag (AKB), Financiële Bijstand aan sociaal zwakke huishoudens (FBHH), Financiële Bijstand aan Mensen met een Beperking (FBMMEB). “Deze vier sociale voorzieningen zullen blijven bestaan. Vanuit de regering kijken wij naar de mogelijkheden voor eventuele optoppingen,” aldus de SoZaVo bewindsman.

Dit programma is ingesteld door de regering omdat het zaak was additionele voorzieningen te treffen in verband met de inflatie en de op handen zijnde afbouw van subsidies. De bewindsman benadrukt dat “het sociaal programma niet alleen een aangelegenheid van SoZaVo is, maar voor de hele regering. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Willen wij een vlot en succesvol verloop dan zal elk departement haar verantwoordelijkheid moeten nemen.” De regering probeert hiermee het leed van de kwetsbare groepen, maar ook dat van de gemiddelde burger te lenigen zodat zij niet in een uitzichtloze situatie terechtkomen.

Voor het uitvoeren van het sociaal programma zal voor nu het Monikarta systeem van de Surinaamse Post Spaarbank (SPSB) gebruikt worden. De personen die in aanmerking komen voor de koopkrachtversterking binnen dit programma zijn de kwetsbare groepen die reeds in het sociaal vangnet zijn opgenomen en nog niet-geregistreerden die wel voldoen aan de voorwaarden om van deze ondersteuning te genieten.