De Boodschap
Defensie

Leger- en politieleiding verbreden samenwerking

Op uitnodiging van de leiding van het Nationaal Leger (NL) is er op woensdag 4 mei 2022 een kennismaking geweest met de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS). “Wij hebben allemaal één doel voor ogen, namelijk een veilig Suriname en een betrouwbare regionale en internationale partner zijn in de strijd tegen georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit”, zegt de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen. Tijdens deze meeting waren naast de wnd. bevelhebber ook aanwezig de luitenant-kolonels Marven van Huisduinen (commandant Luchtmacht), Ashokkoemar Jagdew (commandant Landmacht), Franklin Blokland (commandant Marine), Petrus Wasimin (commandant Militaire Politie), de politiecommissarissen Ruben Kensen (wnd. korpschef), Stanley Changoer (plaatsvervangend korpschef), Bryan Isaacs (directeur Operaties KPS) en Rishi Akkal (directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer). De leger- en politietoppers hebben afgesproken op regelmatige basis topoverleg te hebben, om gezamenlijke sport- en ontspanningsactiviteiten te ontplooien, maar ook om expertise uit te wisselen en de speciale diensten zoals het Korps Speciale Troepen, Arrestatie Team en Regio Bijstand Teams vaker gezamenlijk te laten trainen.

De samenwerking tussen het NL en KPS is goed en het bestaat reeds decennia. Een van de bijzondere taken van het NL is het verlenen van bijstand aan de politie, ingeval zulks ter handhaving van de inwendige veiligheid of de openbare orde door het bevoegde gezag noodzakelijk wordt geacht. Recent, tijdens gezamenlijke operaties zoals ‘Veilig Suriname’ en de diverse Covid-19 controles, werd het KPS ook ondersteund door het NL met personeel. Ook worden faciliteiten zoals het opleidingscentrum te Ayoko Kazerne Zanderij ter beschikking gesteld, wanneer er een beroep op het NL wordt gedaan.