De Boodschap
Kabinet van de President

Leiding EBS presenteert modellen voor subsidiereductie aan regering

De leiding van de Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft aan de regering modellen gepresenteerd voor het verder verminderen van de elektriciteitssubsidie. Dit gebeurde tijdens de regeringsvergadering van woensdag 7 februari 2024 op het Kabinet van de President. Technisch directeur Marcel Eyndhoven geeft aan dat het een en ander middels cijfermateriaal is onderbouwd. De regering heeft vervolgens verdere instructies meegegeven.

Rode draad tijdens de presentatie was de efficiëntie en duurzaamheid in de energievoorziening. Het is daarbij van belang dat het nutsbedrijf en de regering samen werken aan het tegengaan van energieverspilling. Directeur Eyndhoven heeft de regeringsvergadering diepgaand geïnformeerd over de huidige situatie met betrekking tot de energievoorziening. Vanwege de weinige neerslag in de afgelopen maanden, is er ook een lager waterpeil in het stuwmeer.

Dit is volgens de EBS-topman van invloed op het opwekken van hydro-energie “Om ervoor te zorgen dat we voldoende energie hebben, gaan we aanvullen met behulp van thermische motoren”, aldus de EBS-functionaris. Hij legt uit dat deze motoren op brandstof draaien, hetgeen in vergelijking met hydro-energie extra kosten met zich meebrengt. De leiding van het bedrijf heeft dan ook modellen aan de regering gepresenteerd c.q. voorstellen gedaan hoe het verschil op te vangen.

Dit alles zal verder uitgewerkt en op een volgende regeringsvergadering gepresenteerd worden. Er zal ook betrokkenheid zijn van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Financiën en Planning en de Energie Autoriteit Suriname (EAS). Terwijl het bedrijf werkt aan modellen om de verminderde opwekcapaciteit op te vangen, merkt directeur Eyndhoven ook op dat het energieverbruik juist is toegenomen. Hij doet daarom een beroep op de samenleving om zuinig om te gaan met stroom.

“Het is belangrijk dat we allemaal aandacht besteden aan ons energiegebruik, omdat we niet precies weten hoelang er een tekort aan hydro-energie zal zijn. Als ons verbruik blijft stijgen, kunnen we mogelijk uitdagingen tegenkomen bij het garanderen van voldoende energie via thermische opwekking”, aldus de technisch directeur.