De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Leiding MinOWC ontmoet schoolleiders en leerkrachten van het binnenland

De directeur van het Beroepsonderwijs tevens waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) mw. Gracia Valies-Ormskirk heeft op 24 en 27 augustus 2021, tijdens een ontmoeting met de schoolleiders en leerkrachten de actuele problemen van de schoolleiders en leerkrachten uit het binnenland aangehoord.

De problemen waarmee men geconfronteerd wordt zijn onder meer:

 • Het probleem van wateroverlast
 • Het veiligheidsprobleem (diefstal/ongemak)
 • Het probleem van de slechte woningen
 • Geen en/of slecht onderhoud van de omgeving van de school
 • Geen en/of slechte elektriciteit
 • Geen en/of genoeg tuinlieden
 • Geen en/of slechte communicatiemiddelen
 • Behoefte aan leermiddelen
 • Informatie met betrekking tot de onderwijsvernieuwingen alsook wanneer men naar hun standplaatsen vervoerd zal worden.

Naar aanleiding van bovenstaande problemen, die reeds bekend waren bij de leiding en inspectie, werden de volgende oplossingsmogelijkheden besproken:

 • Het beschikbaar stellen van durotanks op kort termijn
 • Het inzetten van zonnepanelen aangezien met succes zonnepanelen werden aangelegd op enkele scholen
 • Het renoveren van de gebouwen
 • Het onderhouden van de scholen
 • Het mede zorgdragen van vrachtvervoer, dit met ondersteuning van andere actoren die regelmatig vluchten uitvoeren naar enkele dorpen in het zuiden van het land.

Tijdens de bijeenkomst werd door de waarnemend onderdirecteur Technische Diensten mw. Dorothy Hoever aangegeven, dat vanuit de departementsleiding het beleid erop gericht is om alle scholen simultaan te laten beginnen. In dit verband zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden met de vervoerders. Er is vanuit de leiding van het ministerie waardering uitgesproken naar de schoolleiders en leerkrachten toe voor de werkzaamheden die zij verrichten in het binnenland, onder soms moeilijke omstandigheden, om de leerlingen te onderwijzen.

Het was een kritisch constructieve ontmoeting waarin de actuele problemen interactief werden besproken. Tijdens de bijeenkomsten werden zowel door de leiding als de aanwezigen haalbare oplossingen aangereikt. Met het oog hierop werd door de directeur Valies-Ormskirk, namens MinOWC-minister Marie Levens, opgemerkt dat de nodige middelen ter beschikking zullen worden gesteld aan de verantwoordelijke diensten om te werken aan duurzame oplossingen van de geïdentificeerde problemen, zodat de schoolleiders en leerkrachten adequaat hun werkzaamheden kunnen verrichten.