De Boodschap
Kabinet van de President

Leidinggeven cruciaal aspect voor Defensie

“Leidinggeven is een cruciaal aspect voor de defensieorganisatie. Zonder goede leiding kan je niet die successen behalen die je beoogt.” Woorden van kolonel Justus Hew A Kee van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) op vrijdag 2 februari 2024 bij de certificaatuitreiking aan participanten van de leiderschapstraining. Deze training is de afgelopen dagen verzorgd door functionarissen van het Expertisecentrum Leiderschap Defensie (ECLD) uit Nederland. Hieraan hebben bijkans 100 militairen, burgerpersoneel en leden van de Defensieraad deelgenomen.

De deelnemers hebben hun certificaat in ontvangst mogen nemen uit handen van kolonel Hew A Kee en kolonel Dirk Muijskens (commandant ECLD). Het ECLD heeft het IDO eerder ondersteund in het introduceren van een leiderschapsvisie voor de Surinaamse defensieorganisatie. In november 2023 zijn er reeds twee trainingen verzorgd. Uniek bij de meest recente training is het feit dat ook leden van de Defensieraad hebben meegedaan. Kolonel Hew A Kee benadrukte dat defensieminister Krishnakoemarie Mathoera en haar staf hiermee hebben laten zien, dat ze bereid zijn te leren.

De IDO-commandant zegt dat de bewindsvrouw zich bij haar aantreden samen met haar staf bepaalde indicatoren ten doel heeft gesteld. Een hiervan is leidinggeven. Het ECLD is als partner gevonden om de Surinaamse organisatie hierin te ondersteunen. “Het Expertisecentrum heeft ruime ervaring en wij hebben een ruime achterstand”, zegt Hew A Kee. Het ECLD is volgens hem als ter zake deskundige binnengehaald, om het traject van het inlopen van de achterstand in te korten. “Het ECLD heeft zijn kennis en ervaring overgebracht”, aldus de defensiefunctionaris.

Kolonel Muijskens merkte op dat het ECLD en het IDO al ruim drie jaar met elkaar bezig zijn het leiderschap en de teamvorming binnen de Surinaamse defensieorganisatie te verbeteren. De ECLD-commandant somde een aantal aspecten op waaraan er wordt gewerkt. Zo noemde hij onder meer het verbeteren van de visie en het leiderschap; het plan van aanpak hiervoor is in een vergevorderd stadium. Muijskens merkte verder op dat Defensieraad als team enorme stappen heeft gezet. Hij sprak van een zeer actieve participatie van Surinaamse militairen aan de trainingen.