De Boodschap
Volksgezondheid

Lions Eye Screening Project Suriname

De Lions Clubs in Suriname is van plan om een grootschalig oogscreeningsproject uit te voeren in Suriname. Dit zal plaatsvinden in samenwerking met het Lions Michigan team uit de Verenigde Staten van Amerika. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft op dinsdag 3 oktober 2023 een meeting gehad met de Lions waarbij dit initiatief nader is toegelicht.

Minister Ramadhin is zeer ingenomen met dit initiatief en heeft namens het ministerie de volledige ondersteuning aangeboden voor het uitvoeren van dit project. In een later stadium zal meer informatie gepresenteerd worden aan de samenleving over de inhoud van het project.

Het project zal vier dagen duren en wordt uitgevoerd door een team van ervaren oogartsen, dat wereldwijd diensten verleent op het gebied van oogzorg.