De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Lorraine Jubitana nieuwe directeur DDOI

Het Directoraat Duurzaam Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) heeft een nieuwe directeur, in de persoon van Lorraine Jubitana. De installatie van Jubitana werd gedaan door de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ros), Gracia Emanuels, op het hoofdkantoor van het ministerie en wel op dinsdag 23 februari 2021.  Jubitana, die overneemt van Nielton Grootfaam, dient al geruime tijd als directeur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). Onder de aanwezigen bevonden zich ook de onderdirecteuren Sharma Leeflang en Anne Lachmon.

Minister Emanuel deed een beroep op de functionaris om zaken van VIDS gescheiden te houden van zaken van DDOI. De bewindsvrouw gaf te kennen dat het niet een makkelijke taak zal zijn. Ze hoopt ook dat directeur Jubitana de uitdagingen niet uit de weg zal gaan. Emanuel kijkt uit naar een goede samenwerking met de nieuwe directeur. Directeur Jubitana is zich bewust van de problemen die zich in de inheemse gemeenschap afspelen en ook welke oplossingen die behoeven. Emanuel sprak haar waardering uit over de werkwijze van DDOI tot nu toe en hoopt dat het zo doorgaat. Ze bracht haar felicitaties uit en wenste directeur Jubitana het allerbeste toe als directeur van DDOI.

De nieuwe directeur stelt een goede verstandhouding en arbeidzaamheid als doel om het directoraat naar grotere hoogtes te brengen. Zaken die goed lopen, zullen verder aangemoedigd worden, terwijl zaken die voor verbetering vatbaar zijn onmiddellijk aangepakt zullen worden. Prioriteit zal gegeven worden aan het inlopen van achterstanden. Directeur Jubitana bedankte de aanwezige onderdirecteuren en overige personeelsleden voor de warme verwelkoming. Ze gaf aan uit te kijken naar een betere samenwerking tussen de overheid en VIDS. Volgens haar was die samenwerking in het verleden niet wat het moest zijn. Ze zal aan de slag gaan met de onderdirecteuren om na te gaan waar er nodige veranderingen moet komen.