De Boodschap
Justitie & Politie

Lucky Store doet schenking aan Jeugdigen in detentie

Algemeen directeur, van het warenhuis Lucky Store, Conrad Issa, heeft een schenking gedaan aan het ministerie van Justitie en Politie. De schenking bestaat uit een Samsung 43 inch LED TV en een surge protector die zijn overhandigd aan minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie. De overhandiging vond plaats op maandag 25 april 2022. De televisie is bestemd voor de jeugdigen in het Jeugd Opvoedingsgesticht (JOG) te Santo Boma. Na de overhandiging is de televisie afgeleverd bij JOG.

Conrad Issa gaf aan dat bij het bedrijf de juiste snaar geraakt is nadat ze hebben begrepen waarvoor de televisie nodig is. “Het kan zorgen voor een beetje ontspanning voor de groep en daaraan werken wij graag mee”. Hij hoopt dat de televisie goed aankomt bij de jeugdigen en als positief vermaak kan dienen. Minister Amoksi gaf aan blij te zijn met de geste, en dat deze kwetsbare groep die een misstap heeft begaan ook blij zal zijn hiermee. “Deze groep verdient een tweede kans binnen de samenleving”, vervolgde hij. In dit kader is er daarom ook een project gaande waarbij de jeugdigen gratis muzieklessen krijgen, verzorgd door de Politie Kapel.

Via directeur Issa, wil de minister het bedrijfsleven interesseren voor ondersteuning aan dit project, dat ook in achterstandswijken over het gehele land zal worden uitgevoerd. Deze ondersteuning kan in de vorm van het aanschaffen van muziekinstrumenten. Issa gaf aan dat voor het bedrijfsleven continuïteit heel belangrijk is. Als er continuïteit is, zal het volgens hem geen probleem zijn voor het bedrijfsleven om hun ondersteuning te bieden. Bij de overhandiging waren verder aanwezig: marketing manager van Lucky Store warenhuis, Jean Malm, Àutar Roshni en Welkens Latoya van de dienst Interne Controle bij Juspol.