De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV-directeur: rehabilitatiewerken van waterschappen in Nickerie worden aangepakt

In het afgelopen weekend heeft directeur Soedeshchand Jairam, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een informatiebijeenkomst gehouden in Nickerie met verschillende waterschapsbesturen en andere belanghebbenden uit verschillende polders. Dit, ter voorbereiding van de rehabilitatiewerkzaamheden aan zes van de twaalf waterschappen. Dit project voert het ministerie samen uit met de project implementatie unit van het duurzaam landbouw productiviteit project van de IDB.

Volgens de Landbouw-directeur is het in deze voorbereidingsfase heel belangrijk dat de belanghebbenden goed geïnformeerd worden over de uit te voeren werkzaamheden, omdat ook de inbreng van hun dringend vereist is bij onder andere de inventarisatie. De directeur geeft verder aan dat de rol van de waterschapbesturen nu meer dan ooit tot uiting moet worden gebracht. Dit niet alleen als mede toezichthouder bij de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan kanalen, dammen en sluizen binnen hun waterschap, maar na de voltooiing van dit project als beheerder van de infrastructuur in hun gebied.

Als deel van het duurzaam landbouw productiviteit project welke uit een lening van bijkans 30 miljoen US-dollars door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) wordt gefinancierd, zullen de rehabilitatie van de waterschappen Longmay & Paradise, Nanni – Brutopolder, Clarapolder WaSiMa, Europolder Zuid en Uitbreiding Groot Henarpolder 1&2 worden uitgevoerd. Ook de 12 waterschappen besturen zullen hieruit worden versterkt, operationele kosten worden gedekt en onderhoudsplannen worden opgesteld om de duurzaamheid te garanderen.

Volgens directeur Jairam nemen de voorbereidingen voor zo een gigantisch project tijd in beslag. Daarnaast moet bij samenwerking met de IDB en IICA rekening gehouden met de vereiste procedures.

Het ministerie van LVV is samen met de project implementatie unit reeds zover dat enkele van de bestekken voor de uit te voeren werkzaamheden klaarliggen om verder doorgestuurd te worden naar de IDB. Hierna kan bij goedkeuring van de IDB de goedkeuring de aanbestedingsprocedure van start gaan.

Yamesh Angoelal, technische coördinator irrigatie en drainage van dit project, is net als directeur Jairam optimistisch gestemd. Beide deskundigen verwachten dat de fysieke werkzaamheden binnen dit project reeds aan het begin van het laatste kwartaal van 2022 van start kunnen gaan.  Dit gezien het belang van upgrading van de landbouwinfrastructuur, voor in het bijzonder de rijstsector. Het duurzaam landbouw productiviteit project begon op 22 april 2021 en moet volgens de project tijdlijn in 2026 voltooid zijn.