De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV doet inventarisatie bijenteelt Coronie

Er zijn verschillende merken honing te krijgen in de supermarkten. Hierdoor ontstaat al gauw de indruk dat er vele imkers zijn, echter hoort men daar niet zoveel over. Om een beeld te krijgen van de bijenteeltbranche, heeft de afdeling Bijenteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in 2020 een inventarisatie gehouden in het district Coronie. Dit district staat van oudsher bekend om onder andere de productie van honing.

Bij de inventarisatie is onder meer gelet op de leeftijd van de imkers, de ervaring die ze hebben met het houden van bijen, als ze dit doen naast een ander beroep of als hoofdberoep, de soort honing die ze produceren, het volkenbestand dat ze houden en de productie van hun honing.

Tevens is nagegaan welke problemen de imkers ondervinden bij de teelt. Hierbij gaven ze aan dat zij vaak te maken krijgen met diefstal. Daarnaast is de klimaatsverandering ook van invloed op de bijenteelt. Het gebrek aan beschikbare fondsen wordt door de imkers als een groot tekort ervaren.

In Suriname is er geen verplichte registratie voor imkers bij de ministeries van LVV en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technische Innovatie (EZ). Dit heeft als gevolg dat er geen duidelijk zicht is op wat zich afspeelt binnen de branche en gericht beleid hierdoor bemoeilijkt wordt. Het beroep van imker is vrij, maar er zijn algemene regels waar men zich aan dient te houden. Het eindproduct, honing, is een voedingswaar die conform geldende normen voor de productie van voedingsmiddelen moet worden geproduceerd.

Ook in deze branche heeft COVID-19 haar invloed gehad. Een training voor 15 imkers die gepland was voor januari 2021, heeft niet plaats kunnen vinden vanwege de pandemie. De afdeling Bijenteelt is van plan de inventarisatie zoals die in Coronie heeft plaatsgevonden, ook in andere districten te houden. Het doel hiervan is om ook in deze branche gericht beleid te voeren en trainingen op basis van belangstelling te kunnen verzorgen.