De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV komt in met gif om rattenplaag in Nickerie te bestrijden

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zaterdag 31 december 500 kilogram rattengif verstrekt aan 19 padieboeren. Dit is volgens waarnemend Landbouw-directeur Soedeschad Jairam het eerste deel van een partij rattengif die LVV aan boeren in de meest getroffen gebieden zal geven. De waarnemend directeur zegt er bewust van te zijn dat ook andere sub-sectoren binnen de landbouw in Nickerie worden geteisterd door ratten en dat er dus ook aan bijvoorbeeld de tuinbouwers gif zal worden verstrekt. 

Deze eerste partij rattengif en buizen waarin het gif geplaatst moet worden is een direct uitvloeisel van het bezoek van minister Parmanand Sewdien op eerste kerstdag aan Nickerie, waarbij hij in het Henar-gebied de schade die is aangebracht aan padi aanplanten heeft kunnen aanschouwen. Het schenken van rattengif aan de sector is toen een van de zaken.

Het gif dat vrijdagmiddag gedistribueerd is onder de boeren is een concentraat dat vermengd is met breukrijst en padie, deze moet in hoeveelheden van 50 gram in plastic of bamboe buizen op afstanden van 20 meter op de dammen van de arealen worden geplaats. Volgens directeur Jairam is het ministerie afhankelijk van de leverancier zodat duidelijk is in welke mate en hoeveelheden het gif kan worden bereid om ook aan andere boeren in de zwaarst getroffen gebieden te kunnen schenken.