De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV-minister krijgt FAO-vertegenwoordiger Reuben Robertson op werkbezoek

Een delegatie van de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) is momenteel op werkbezoek in Suriname. De komende dagen zal de delegatie de door hen ondersteunde projecten in Suriname evalueren. In dit verband bracht Reuben Robertson, FAO-vertegenwoordiger van Trinidad & Tobago en Suriname op 13 juni, een werkbezoek aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Tijdens dit bezoek kwamen aan de orde de nu nog gaande en komende projecten vanuit de FAO in Suriname. Robertson gaf namens de organisatie aan, uitermate tevreden te zijn met de ondersteuning van minister Sewdien naar de projecten toe, in het bijzonder het Suriname Agriculture Market Acces Project (SAMAP). Het ministerie heeft de afgelopen jaren, ondanks de Covidpandemie, met voortvarendheid gewerkt aan verschillende projecten die als belangrijkste doel hebben; het bevorderen van duurzame ontwikkeling in Suriname.

De FAO-vertegenwoordiger gaf de minister te kennen dat de organisatie het probleem betreffende de ondergelopen gebieden ten gevolge van zware neerslag in het binnenland op de voet volgt. Er zijn daarbij complete landbouwarealen vernietigd. De FAO wil ondersteuning verlenen aan de bewoners van deze gebieden. De LVV-minister en een team van deskundigen gaan na in welke vorm de FAO zo spoedig mogelijk de getroffen gebieden tegemoet kan komen.

De komende dagen zal de FAO-delegatie oriëntatie bezoeken brengen afleggen aan onder andere de districten Para en Saramacca alwaar door hen geïnitieerde landbouwprojecten gaande zijn. Reuben Robertson zal verder op donderdag 16 juni deel uitmaken van de symbolische ceremonie op het ministerie van LVV, waarbij de ondertekening zal plaatsvinden van Small Grant overeenkomsten van de tweede oproep van de SAMAP proposals-matching grant facility.