De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV-minister Sewdien bezoekt cassavefabriek Para

“Dit had ik niet verwacht, triest is dit, ik heb er geen woorden voor”. Zo reageert minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bij het aanschouwen van de deplorabele situatie waarin de cassavefabriek in het district Para zich bevindt. Op dinsdag 9 februari 2021 bracht de bewindsman, vergezeld van een delegatie van het departement, een bezoek aan deze cassavefabriek. De fabriek is geheel verlaten en er is flink huisgehouden met de machines en overig meubilair. Een lokaal bedrijf werd gevraagd om assistentie te verlenen om de voordeur te forceren, zodat de delegatie zich toegang kon verschaffen tot de fabriek.

De cassavefabriek die in 2012 werd geopend middels een schenking van China van 1 miljoen USD en waar de Surinaamse overheid ook vele miljoenen in heeft geïnvesteerd, is erg kort operationeel geweest. Heel wat machines, apparatuur en koperwerk zijn weggedragen en het geheel ziet er zeer verwaarloosd uit. De verantwoordelijkheid van het bedrijf viel onder het ministerie van Financiën, maar sinds kort is het overgeheveld naar het ministerie van LVV.

Het ministerie van LVV zal een algehele inventarisatie plegen en deskundigen inschakelen om alternatieven uit te werken. Cassave is een product met veel potentie, zowel lokaal als internationaal. De huidige fabriek voldoet helemaal niet aan de voedselveiligheidsstandaarden. De minister hoopt op korte termijn met uitgewerkte plannen te komen, om dit gewas verder tot ontwikkeling te brengen.