De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV Nickerie doet melding over rattenplaag in rijstvelden 

De onderdirecteur van Landbouw, Jamillah Salarbaks meldt uit het district Nickerie dat er degelijk sprake is van een rattenplaag binnen de rijstsector. Deze bevestiging doet de onderdirecteur na klachten van boeren verkregen te hebben en op een oriëntatiebezoek te zijn geweest in het veld. Volgens Salarbaks moet deze plaag serieus worden opgevat, omdat indien de rattenpopulatie de kans krijgt zich te vermenigvuldigen, deze grote schade voor de sector met zich mee kan brengen.

De onderdirecteur vermeldt dat de meeste klachten uit Wageningen en Henar komen. De oorzaak van deze plaag, die overigens in landbouwgebieden over de hele wereld voorkomt, wordt gezocht in de lange natte periode die zich vanaf begin vorig jaar tot haast midden 2022 heeft voorgedaan. Hierdoor zijn de boeren niet in staat geweest om hun velden optimaal te onderhouden. Ook het feit dat door aanhoudende regens in de vorige seizoenen padievelden niet afgeoogst konden worden maakt dat er nu meer ratten zijn dan normaal. Op dit moment zijn voorlichters en andere medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in het veld om de schade op te nemen, maar ook om boeren bij te staan met advies over hoe zij de ratten populatie in de verschillende rijstvelden kunnen bestrijden.

Aan de boeren wordt geadviseerd gezamenlijk de bestrijding van de ratten aan te pakken waardoor ze niet van de ene veld naar de daarnaast gelegen perceel kunnen vluchten. Ook worden de landbouwers gevraagd om binnen de vastgestelde inzaaiperiode in te willen zaaien. Er wordt door het ministerie gewerkt aan een oplossing middels een onderzoek over hoe op structurele wijze deze rattenplaag, waarmee de rijstsector te kampen krijgt op verschillende momenten te kunnen voorkomen in de toekomst.