De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV-ressort Marowijne verleent ondersteuning aan lokale ondernemer

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, doet er alles aan om de agrarische sector in Suriname te ontwikkelen, in zowel stad als distrikt. Een methode om dit aan te pakken is het verstrekken van voorlichting vanuit het hoofdkantoor of ressortkantoren naar de plaatselijke boeren en bedrijven toe.

Eerder deze week is door de ressortleider van Marowijne, Ermond Kromopawiro, een werkbezoek gebracht aan een agrarisch bedrijf te Perica. Het bedrijf dat niet zo lang geleden gestart is met activiteiten, heeft allereerst informatie ingewonnen bij LVV Marowijne en vervolgens gebruikt voor de planning en start.

Het bedrijf is voornemens om met behulp van het ministerie en in het bijzonder het ressort Marowijne, ook plantenkassen op te zetten. In deze plantenkassen zullen door middel van het hydroponic-systeem diverse groenten geteeld worden. Momenteel staat er een bananenaanplant op het terrein.

De directeur/eigenaar van het bedrijf, Robert Saffoe, geeft aan te willen uitgroeien tot een pluimveebedrijf met een aantal van 4000 slachtkippen. Hij is zeer ingenomen met de ondersteuning die LVV-ressort Marowijne tot nu toe heeft verleend aan hem. “Ik ben de LVV-ressortleider van Marowijne heel erkentelijk voor de verkregen ondersteuning, zonder hun was ik niet zover. Ik hoop, nee ik ben ervan overtuigd dat ik op hun verdere ondersteuning mag rekenen bij de voortzetting van mijn onderneming”, gaf hij overtuigend aan.

Behalve de ressortleider, heeft ook dierenarts Richenel Kartodiwongso van het ministerie zijn bijdrage geleverd aan de informatieverstrekking.

Dit is wederom een voorbeeld van het samengaan van de public- en private sector, die door deze samenwerking, succes kan boeken. Deze aanpak past ook in de agribusiness gedachte die het ministerie van LVV als aanpakplan hanteert.