De Boodschap
Kabinet van de President

Maaltie Sardjoe: “Vaderlandsliefde door zorg voor Surinaamse mens”

Suriname staat aan de vooravond van 46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid. Het is het momentum om nog meer eensgezindheid te tonen en vaderlandsliefde te laten prevaleren. “Vaderlandsliefde uit zich in de zorg voor elke Surinamer, ongeacht ras, religie of politieke kleur,” stelt Maaltie Sardjoe, directeur van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS). Tijdens een luchtig gesprek in haar leeskamer, geeft de deskundige in de zorg haar visie op de onafhankelijkheid.

Ze blikt terug op de bewuste dag 46 jaar geleden. Het beeld van duizenden landgenoten gestoken in kleurige klederdrachten waarmee de Surinaamse vlag werd uitgebeeld, maakte een bijzondere indruk op de toen 10-jarige Sardjoe. Zij ontwikkelde een grote liefde voor haar land en de Surinamer.

Mevrouw Sardjoe koos ervoor in Suriname te studeren, wonen, werken en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van haar land. Ze heeft onder meer haar krachten mogen geven bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en is thans directeur van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname. Zodoende heeft Sardjoe zich op meerdere fronten gegeven voor de zorg aan de Surinaamse mens.

Ze merkt op dat de zorg in Suriname nog overeind staat, vooral omdat gezondheidswerkers zich ondanks alles blijven inzetten voor de zieke mens. Sardjoe merkt op dat eenieder werkzaam in de gezondheidszorg zich onder de druk van de Covid-19-pandemie bijzonder heeft gegeven. Ze heeft er dan ook alle geloof in dat ongeacht ras, religie of politieke kleur elke moeilijke periode overwonnen kan worden. De wens en bede voor deze Surinaamse vrouw is dat het Surinaamse volk in vrede, harmonie en respect met elkaar blijft. “Want als het goed gaat met Suriname, gaat het goed met ons allemaal,” geeft Sardjoe mee.