De Boodschap
Kabinet van de President

Mannen aangehouden voor verhinderen presidentiële colonne

Een groep mannen maakte zich op 29 december 2021 schuldig aan het verhinderen van een voertuig in de presidentiële colonne. Het gaat in deze om 3 jongemannen die intussen zijn opgespoord en aangehouden.

 

 

Hen wordt openlijke geweldpleging en vernieling ten laste gelegd. Ook voor deze overtreders van de wet geldt dat de wettelijke procedures en handelingen zullen worden gevolgd. Het moet duidelijk zijn dat zulke handelingen vervolgbaar zijn. Wij doen een beroep op eenieder om te allen tijde wederzijds respect op te brengen voor elkaar, ongeacht de status of rang. Met klem stellen wij dat de wetgever, de bejegening van de president duidelijk aangeeft en beschermt. Norm afwijkend of norm overschrijdend gedrag zal worden bestraft.