De Boodschap
Kabinet van de President

Maximaal profiteren van opbrengsten gas en olie vereist deugdelijke planning

Het maximaal kunnen profiteren van de meeropbrengsten uit de op handen zijnde exploitatie van olie- en gasbronnen offshore, vereist volgens president Chandrikapersad Santokhi een deugdelijke planning. Dit zei het staatshoofd op maandag 8 november 2021 in zijn toespraak tot het parlement bij de aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen. De deugdelijke planning is vereist voor zowel de korte, middellange als langere termijn.

De op handen zijnde exploitatie van olie- en gasbronnen offshore is ook opgenomen in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP), bij welke het staatshoofd in zijn toespraak ook bleef stilstaan. Dit plan dat ingevolge artikel 40 van de Grondwet, aan het parlement is aangeboden, is gericht op de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling naar een sociaal-rechtvaardige samenleving.

President Santokhi: “Dit plan zet in grote lijnen de richting, prioriteiten en uitvoering uiteen voor de groei- en moderniseringsfase, de laatste fase is van de regeerperiode, alsmede de jaren daarna.” Het staatshoofd zegt dat het MOP dient te worden beschouwd als een voortzetting van het Herstelplan 2020-2022, dat bestemd is voor de urgentie- en herstelfase van de regeerperiode.

Binnen het MOP is beschreven, hoe de structurele problemen waarmee grote delen van de Surinaamse samenleving mee te kampen hebben, waaronder werkgelegenheid, woningnood, illegaliteit, milieuproblematiek, ongebreidelde verkaveling, onderbenutting van het potentieel en een inefficiënte en ineffectieve overheid, zullen worden aangepakt.