De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Medewerkers Natuurbeheer nemen leguanen in beslag

Op zondag 10 juli 2022 hebben medewerkers van Dienst ‘s Lands Bosbeheer, afdeling Natuurbeheer, leguanen in beslag genomen aan de Martin Luther Kingweg en in Meerzorg. De reden van de inbeslagname is dat de wet op dierenbescherming is overtreden. De dieren waren in een onacceptabele situatie en zijn na de inbeslagname door de medewerkers op een verantwoorde manier in de vrije natuur losgelaten.

Bij aankomst van de instantie zijn er geen verantwoordelijken aangetroffen. De leguanen waren van niemand die daar aanwezig was. Er is aangegeven dat de schuldigen jonge tieners zijn. De burgers die daar waren, zijn aangesproken. Vanaf september tot en met december is het jachtseizoen op leguanen gesloten. De samenleving wordt verzocht hiermee rekening te houden. Bij overtreding van de Jachtwet, zullen er maatregelen getroffen worden door de bevoegde instanties.