De Boodschap
Openbare Werken

Medewerkers OW krijgen SOR-verzekering

Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt al geruime tijd aan het creëren van betere voorzieningen voor zijn personeel. In dit kader werd er een voorstel ingediend, inzake het aangaan van SOR-verzekeringen. De Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR) is bij de Onderraad voor Aanbesteding en Gunning inmiddels goedgekeurd. De Surinaamse wet verplicht daaropvolgend alle werkgevers om werknemers te verzekeren bij bedrijfsongevallen.

Op 11 januari 2022 diende OW-minister Nurmohamed het voorstel in bij de onderraad. Dit besluit werd genomen ten behoeve van 113 medewerkers van afdeling Sluizen, Gemalen en Kanalen (SGK) alsook 72 medewerkers van sectie Nickerie van het directoraat Civieltechnische Werken (CTW). Het ministerie sloot de verzekering af voor de duur van 1 jaar te rekenen vanaf 1 januari 2022. In een vergadering van woensdag 26 januari 2022, heeft de Onderraad voor Aanbesteding en Gunning besloten de levering van deze diensten te gunnen aan Fatum Schadeverzekeringen N.V. en Assuria Verzekeringen.

Minister Nurmohamed hoopt hiermee de medewerkers te motiveren hun werk zonder zorgen uit te voeren, wetende dat zij gedekt zijn indien er zich iets mocht voordoen. Een bedrijfsongeval kan plaatsvinden tijdens het werk, maar kan ook als gevolg van een aanrijding onderweg naar het werk of terug naar huis. “Helaas zijn ongelukken, met name tijdens het werk, niet altijd te voorkomen, maar een goede werkgever behartigt de belangen van het personeel”, benadrukte de bewindsman.