De Boodschap
Kabinet van de President

Mediadirecteuren ingenomen met ontmoeting president

Mediadirecteuren verenigd in de Vereniging Radio- & Televisiebedrijven Suriname (VRTS) hebben positief gereageerd op de ontmoeting die zij hebben gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Op uitnodiging van het staatshoofd is er in de Congreshal een informeel samenzijn geweest. President Santokhi heeft zijn gehoor onder meer de huidige situatie vooral met betrekking tot COVID-19 voorgehouden en de inspanningen van de regering om tot normalisatie over te gaan.

Het staatshoofd heeft ook het te voeren beleid van zijn regering gepresenteerd aan de VRTS, terwijl verenigingsvoorzitter Anwar Lall Mohamed van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om enkele punten onder de aandacht van de president te brengen.

Lall Mohamed zegt dat regering mag rekenen op de medewerking van de VRTS en de volledige ondersteuning op onder meer het gebied van communicatie. In deze samenwerking is er uiteraard een aantal zaken waarop de VRTS zal letten, te weten: good governance, fair play en transparantie. Hij zegt dat de president deze drie aspecten ook al eerder heeft benadrukt. Lall Mohamed meent dat de leden van de VRTS met hun nieuwsdiensten, actualiteitenprogramma’s en reporters die elke dag in het veld zijn, de polsslag van de samenleving als geen ander beter kunnen aanvoelen.

Werner Duttenhofer jr., directeur van Radio 10, stelde het op prijs dat president Santokhi hun up-to-date heeft geïnformeerd over de huidige situatie. Collega Kenneth Rambali van TBN zegt dat het nodig was dat de media-eigenaren werden uitgenodigd en aangehoord. “Welke regering ook aanzit, die moet met de gemeenschap communiceren”, aldus Rambali, die spreekt van een prima initiatief.