De Boodschap
Volksgezondheid

Meer structuur binnen Covid-19-communicatie

Het Covid-19 Outbreak Management Team (OMT) heeft gemeend een andere communicatiestructuur toe te passen naar de samenleving en de media toe. Dit deelde Sunita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van het ‘s Lands Hospitaal, tevens voorzitter Stuurgroep Covid-Communicatie, mee tijdens de Covid-19-persconferentie op donderdag 9 september 2021. De functionaris zegt dat de structuren bestaan uit een stuurgroep en een expertpanel waarmee er twee wekelijks contact wordt onderhouden om het OMT te adviseren. “Er is ook een screeningscommissie, die producten die naar de samenleving gebracht worden, screent op inhoud, vorm en kwaliteit,” liet Nannan Panday-Gopisingh optekenen.

Middels korte filmpjes zal er op allerlei creatieve manieren aangegeven worden waarom vaccineren belangrijk is. Er is intussen een aantal producties die met de samenleving en de media gedeeld zullen worden. Het gaat onder andere om filmproducties met artsen, zwangere vrouwen en kunstenaars. De voorzitter van de stuurgroep zegt dat er meer materiaal gedeeld zal worden zoals flyers en filmpjes over de deltavariant. Verder is er ook een filmpje in elkaar gezet van een zanger, die terug naar het normale leven wil.

In dit nieuwe verband zal de stuurgroep ook met andere actoren op het gebied van Covid-communicatie samenwerken. “Wij houden dat een beetje bij en vragen de verschillende actoren om samenwerking. We proberen dan de burgerij, de samenleving en media erbij te betrekken om met z’n allen te kunnen werken aan het doel waar we naar toe streven. Dat is dat we met z’n allen het Covid-19-virus goed kunnen weerstaan”, zegt Nannan Panday-Gopisingh. Volgens de medische deskundige zal de Covid-19-persconferentie nu wekelijks gehouden worden, met andere sprekers. De stuurgroep zal zoveel mogelijk mensen uit het veld aan tafel proberen te krijgen. Verder wees ze op het feit dat het virus niet meer weggaat, reden te meer dat de samenleving zichzelf zodanig sterkt met alle preventieve middelen. “We moeten een groot en dik schild om ons heen kunnen vormen. Niet alleen voor ons zelf, maar om onze hele samenleving te beschermen tegen het virus”, aldus de functionaris.