De Boodschap
Financiën & Planning

Met ingang van 1 oktober gaat omzetbelasting naar 12%

De Belastingdienst heeft officieel bekendgemaakt dat met ingang van 1 oktober 2021 de tarieven van de Omzetbelasting gewijzigd en vastgesteld zijn op 12% voor de levering van belaste goederen die in Suriname zijn vervaardigd en het verrichten van diensten die zijn genoemd in bijlage 2 van de wet OB. Vanaf 1 oktober 2021 kunnen belastingplichtige ondernemers die belaste, goederen leveren en belaste diensten verrichten, de reguliere aangiftebiljetten gebruiken voor het doen van de maandelijkse aangifte en betaling van de Omzetbelasting.

In de kolommen 3 en 4 van het aangifte biljet moet het tarief van 12 procent voor de belaste leveringen en verrichte belaste diensten vanaf 1 oktober 2021 vermeld worden. De op het formulier voorbedrukte 10% en 8% mag handmatig gecorrigeerd worden. De kolommen 5 en 6 van het aangiftebiljet de ondernemers gebruiken om de ontvangen vergoedingen voor belaste leveringen en belaste diensten die vóór 1 oktober 2021 zijn verricht, aan te geven. De tarieven waren toen 10% voor belaste leveringen en 8% voor belaste diensten.

Verder is de vrijstelling voor kleine ondernemers verhoogd van SRD 6.000 naar nu SRD 24.000 omzet per jaar. “Denkt u dat u voor deze regeling in aanmerking komt, dan kunt u een verzoek bij de inspecteur van de omzetbelasting indienen. Is uw omzet echt maximaal SRD 24.000 per jaar, dan kunt u dus vrijgesteld worden voor het doen van aangiften omzetbelasting”, aldus de Belastingdienst.

Voor meer informatie mag contact worden opgenomen met de Belastingdienst, te bereiken op het nummer 477222.