De Boodschap
Justitie & Politie

Mijlpaal behaald in verzelfstandiging KPA

Leden van De commissie Formatie, Georgetine Acton (Projectleider, Beleidsadviseur), Pertabsingh Patjai (directeur CPI), Max Breinburg (Bondsvoorzitter KPA) en M. Rommy (Wetgeving), hebben op 14 april de vernieuwde wettelijke regelingen van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) aan minister Kenneth Amoksi Overhandigd. De meeting vond plaats in de vergaderzaal van de minister. Met deze documenten is het wettelijk kader van het KPA compleet.

Aan het begin van de bijeenkomst gaf minister Amoksi aan, dat de aanpassingen nodig zijn om het korps naar een hoger niveau te tillen en de professionalisering te vergroten. Dit traject is een belangrijk onderdeel in het proces van verzelfstandiging van het korps en zal het management van het Korps gericht handvatten bieden om zowel beleidsmatig als in de uitvoering via wet en recht te handelen.

Projectleider Acton, belast met de verzelfstandiging van het Korps Penitentiaire Ambtenaren gaf aan dat om het wettelijk kader samen te stellen, huidige en gewezen directieleden, personeelsleden van het KPA en de bond allemaal hun bijdragen hebben geleverd. Het traject om deze hervorming van de KPA te bewerkstelligen is in 2020 van start gegaan met de afkondiging van de wet en het staatsbesluit. De commissie heeft de minister drie reglementen aangeboden. Het vernieuwde Reglement voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren, het Reglement Penitentiaire Inrichtingen en het Reglement Werving, Vorming en Opleiding. Deze drie reglementen zullen het wettelijk kader compleet maken en vormen de basis voor het volledig verzelfstandigen van de KPA.

Bondsvoorzitter Breinburg gaf aan dat het KPA de eerste van de korpsen is die zo een uitgebreid werving, vorming- en opleidingsreglement heeft voor haar dienst. Dit document zal onder andere de toetsing van de opleidingen door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur mogelijk maken. Hij dankt de commissie voor het harde werk en de minister voor het goedkeuren van dit project. Zijn ondersteuning is bepalend geweest in de uiteindelijke afronding van dit project, zegt Breinburg.

De ambtenaren bij het KPA zullen in het na traject wederom door de commissie ingelicht worden over de aanpassingen die de reglementen met zich meebrengen. Met de afronding van dit project is er een mijlpaal behaald voor het KPA.