De Boodschap
Kabinet van de President

Milieu-Inspectie: ‘Voorzichtig zijn met gecontamineerd water tijdens wateroverlast’

Er is in de voorbije dagen sprake geweest van excessieve neerslag. Door de extreme regenval zijn veel gebieden onder water gelopen. De Communicatie Dienst Suriname (CDS) heeft op 25 april een gesprek gehad met de Milieu-Inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Afdelingshoofd Stephany Cheukalam geeft aan dat Milieu-Inspectie een van de preventieve afdelingen van het BOG is. “Wij promoten vooral hygiëne in het kader van preventie. Informatievoorziening is nu belangrijk. Wij geven voorlichting over hoe mensen moeten om gaan met wateroverlast”, aldus de functionaris.

Cheukalam merkt op het in contact komen met gecontamineerd water gevolgen kan hebben voor de gezondheid. “Het is belangrijk om laarzen aan te trekken als je moet lopen in water. Indien je toch in aanraking komt met water is het van belang om de voeten goed te wassen met een desinfecterend zeepmiddel.” De BOG-functionaris voegt eraan toe dat woningen die water binnen hebben gekregen goed gereinigd moeten worden. Zij attendeert personen met wonden en sneeën om extra voorzichtig te zijn.

Samen met andere diensten doet de afdeling in diverse onder water gelopen gebieden aan hygiëne inspectie. Cheukalam: “Als we denken aan sanitatie en drinkwatervoorziening dan heeft BOG altijd een rol. Ook de waarborging van voedselveiligheid is belangrijk, omdat we zien dat voedingsmiddelen ook gecontamineerd worden. Er wordt samengewerkt met de districtscommissariaten, NCCR, NIMOS en het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.” De functionaris roept de samenleving op om voorzichtig te zijn met gecontamineerd water. “In onder water gelopen gebieden is het bijna onmogelijk om niet in contact te komen met het water, maar het is belangrijk om jezelf goed te reinigen. Gecontamineerd water met micro-organismen of toxinen kan leiden tot infecties.”