De Boodschap
Kabinet van de President

Militaire surveillance moet geweldsberovingen ontmoedigen

Het aantal inbraken en berovingen die gepaard gaan met geweld, is toegenomen. Het ministerie van Defensie heeft toegezegd het ministerie van Justitie en Politie meer ondersteuning te zullen geven om criminaliteit te bestrijden en beheersbaar te maken. Dat zegt minister Krishna Mathoera van Defensie.

De nu reeds aanwezige ondersteuning door de militaire politie (MP) zal worden opgevoerd volgens de bewindsvrouw. Zij is van mening dat elke inbraak en beroving er een te veel is en dat door de toename van geweld het veiligheidsgevoel afneemt. De surveillance in de wijken en de districten zal op plekken waar veel berovingen zich voordoen, worden vergroot.  Ook komt er extra zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie. “Wat wij doen als ministerie van Defensie is de politie ondersteunen. Wij hebben niet de bevoegdheid om zelf op te treden, die bevoegdheid is bij de politie. Wij kunnen wel helpen de capaciteit te verhogen en de zichtbaarheid te vergroten”, aldus minister Mathoera.

In de afgelopen periode zijn er standaard drie militaire voertuigen ingezet voor extra surveillance. Thans zullen militaire ploegen de politie-operaties zowel ‘s avonds als overdag ondersteunen. De zichtbaarheid van rijdende surveillance, de inzet van tonners en jeeps, moet samen met de politie, helpen het veiligheidsgevoel bij de burgers te vergroten. Daarnaast zijn ook de verkeerscontroles toegenomen. “Je ziet dat beide, politie en militairen, surveilleren; we hopen dat dit impact gaat hebben. Voorlopig is de actie geconcentreerd in Paramaribo en Wanica, maar dit zal uiteindelijk een landelijk karakter krijgen. Dan hopen we daarmee de criminaliteit beter te beheersen en mensen te ontmoedigen om in de criminaliteit te komen, zo meldt de bewindsvrouw.

Minister Mathoera roept de samenleving op om ook zelf te werken aan veiligheidsmaatregelen. Zij adviseert middels whatsappgroepen van buurtbewoners elkaar te informeren over ongewone gebeurtenissen, individuen en voertuigen. “Wat we merken is dat criminelen vooraf observeren, wie er woont, welke voertuigen er zijn, wanneer bewoners thuis zijn en wanneer niet. Het is daarom belangrijk om de eigen mensen, huisgenoten en buurtbewoners te informeren over ongewone activiteiten in de buurt”, zegt de bewindsvrouw. Belangrijke informatie zoals kentekennummers kan bovendien een bijdrage leveren aan het politieonderzoek.