De Boodschap
Financiën & PlanningKabinet van de President

Minister Achaibersing overhandigt nota economisch herstel aan president

De regering-Santokhi heeft in de afgelopen periode vanaf haar aantreden hard gewerkt aan onder meer het finaliseren van het regeerprogramma 2020-2025, de beleidsplannen van de verschillende ministeries en de begroting voor 2021. Een van de belangrijke documenten waaraan gewerkt is, is het economisch herstelprogramma. Dit herstelprogramma is vervat in de nota “Beleid tot macro-economische herstel”. Dit document is op vrijdag 18 september 2020 door minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning op het presidentieel paleis overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi.

Deze nota beschrijft de eerste noodzakelijke maatregelen om uit de precaire sociaal-economische situatie te geraken met inachtneming van de gevolgen van de COVID-19 pandemie. De regering wordt geadviseerd een drietal maatregelen met prioriteit te doen uitvoeren, te weten: Monetaire maatregelen waaronder aanpassing van de wisselkoers, 2.Fiscale maatregelen en 3.Instelling van een Sociaal Vangnet.

Volgens minister geeft de nota de stand van zaken aan, maar vooral ook de maatregelen die op korte termijn ingezet zullen worden om zaken weer op spoor te krijgen. Het document is in detail uitgewerkt. Sommige maatregelen zijn reeds in uitvoering, terwijl andere nog besproken of draagvlak voor gezocht  zou moeten worden. Afgesproken is dat de Staatsraad, de Sociaal Economische Raad (SER) en de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) zich ook over het document mogen uitspreken.

President Santokhi complimenteerde het ministerie voor het finaliseren van de nota. Volgens hem zullen vandaag in het parlement niet alleen de crisismaatregelen besproken worden, maar ook de impact van deze maatregelen op de samenleving en hoe deze opgevangen zullen worden met een goed sociaal programma. Dit zodat de effecten niet direct voelbaar hoeven te zijn. “De crisis is heel groot, er zal misschien hier en daar een klein beetje pijn gevoeld worden, maar de meeste maatregelen zullen van tijdelijke aard zijn waardoor ik de hoop heb dat we binnen 9 maanden al uit de ernstige crisis zijn en dat we gaan naar een situatie van evenwicht in onze economie en op basis daarvan naar stabiliteit en de groeifase,” aldus het staatshoofd.