De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Achaibersing: “Wijziging Bierwet heeft financiële voordelen voor de staat”

De wijziging van Bierwet heeft financiële voordelen voor de staat. Zo benadrukt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Niet alleen zal een hogere productie meer werkgelegenheid betekenen, maar ook meer deviezen en accijnzen. De bewindsman sprak op donderdag 18 november 2021 bij de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Bieraccijns door De Nationale Assemblee (DNA). Hij stelde voorop dat de wetswijziging niet specifiek van toepassing is op de bestaande bierbrouwerij in Suriname, maar op elke investeerder die van plan of bereid is middels een bierbrouwerij te investeren.  De wetswijziging is met algehele 41 stemmen door het parlement aangenomen.

Minister Achaibersing zegt dat er geenszins sprake is van inkomstenderving nu de productie volgens de bestaande wet, die in 1954 is vastgesteld, 200.000 hectoliter bedraagt. Hij noemt het daarentegen gemiste inkomsten. De bewindsman geeft aan dat in de huidige wet de accijnzen tot een productie van 200.000 hectoliter (20 miljoen liter) 25 cent US per liter bedraagt. Het moment dat de productie meer dan 20 miljoen is, is er sprake van een accijns van 50 cent. Minister Achaibersing: “Een verdubbeling dus.” De vraag is of er dan sprake is van inkomstenderving of van gemiste inkomsten. Volgens hem zijn de kostprijs, en waarschijnlijk ook de consumentenprijs, alsook de accijnzen van een liter bier anders wanneer de productie van 20 miljoen liter overschreden wordt. Daar zijn de producenten zich ook van bewust en ze er daarom niet voor kiezen om meer dan 20 miljoen liter te produceren.

De bewindsman zegt dat indien wordt vastgehouden aan de productie van 20 miljoen liter oftewel 200.000 hectoliter zoals in de huidige wet is opgenomen, de staat bij elke liter meer dan 25 US cent mist. Volgens hem is dit geen gederfde, maar gemiste inkomsten. “Dat betekent dat als we nog steeds vasthouden aan die 20 miljoen liter dat we niet meer dan 5 miljoen US gaan kunnen verdienen.” Hij meent dat indien de staat meer inkomsten wil, zij genoodzaakt zal zijn om de ruimte te bieden dat er meer geproduceerd wordt. Ook zouden investeerders niet bereid zijn te komen investeren indien wordt vastgehouden aan de huidige 20 miljoen liter. “Omdat het niet interessant is,”, zegt de bewindsman. Hij kan zich erin terugvinden dat het parlement akkoord is gegaan om hectoliter aan te passen naar liter, omdat dit makkelijker werken is en ook makkelijk om een tarief vast te stellen.

Echter is het aanpassen van de productie ook van belang. “Het moment de productie 20 miljoen liter te boven gaat, brengt het ook andere voordelen als werkgelegenheid, investeringen, deviezen en belasting,” somt minister Achaibersing op. Hij laat weten dat op zijn minst een investeerder gereed staat, maar merkt op dat elke investeerder iets meebrengt voor Suriname. De bewindsman erkent dat voorzichtigheid in acht genomen moet worden en investeerders goed beoordeeld moeten worden. Hij benadrukt dat er ook geen situatie gecreëerd moet worden om investeerders af te schrikken. “Er is nog wat werk te verzetten om Suriname te maken tot een investeringsvriendelijk land.”