De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi constateert afname in overtredingen tijdens lockdown

Minister Kenneth Amoksi constateert in vergelijking met oktober een teruggang in het aantal overtredingen tijdens de lockdownperiode in november. Dit aan de hand van statistieken van 1 oktober tot en met 31 oktober en 1 november tot en met 18 november. De bewindsman van Justitie en Politie merkt echter ook op dat de afgelopen dagen mensen meer ertoe overgaan om te feesten. Dit is dan ook de reden dat besloten is de bruggen zoals eerder het geval was bij het ingaan van de lockdowntijd te sluiten.

Tijdens de op maandag 23 november 2020 belegde COVID-19 persconferentie gaf minister Amoksi aan dat voor de handhaving van de COVID-19 maatregelen het Korps Politie Suriname (KPS) in stelling is gebracht en dat in bepaalde districten COVID-19 Quick Response Teams zijn ingesteld. Op basis van de statistieken van deze handhaving tussen 1 oktober tot en 31 oktober, en 1 november tot en met 18 november, constateert de bewindsman een teruggang in het aantal overtredingen vanuit het publiek.

In de eerste periode werden in Paramaribo 511 mensen opgebracht, 2599 voertuigen gecontroleerd en 1204 mensen huiswaarts gedirigeerd, 24 werden bekeurd en er werden 293 controles uitgevoerd bij de bruggen. In deze periode waren de bruggen nog niet gesloten. In Regio Midden is 1 persoon opgebracht, 99 mensen gecontroleerd, 293 huiswaarts gedirigeerd en 23 processen-verbaal aangezegd. In Regio West zijn 8 mensen opgebracht en 229 gecontroleerd, 156 voertuigen werden gecontroleerd, 128 mensen huiswaarts gedirigeerd en er werden 20 bekeuringen ingesteld. Verder werden er vijf auto’s in beslag genomen alsook 3 gram marihuana. Ook waren er 112 roadblocks en werden 73 personen pv’s aangezegd terzake overtreding van het uitgangsverbod. Voor wat Regio Oost betreft zijn er geen cijfers beschikbaar.

Voor de periode 1 november tot en met 18 november werden in Paramaribo 205 mensen opgebracht, 800 voertuigen gecontroleerd, 525 mensen huiswaarts gedirigeerd en bij de bruggen, die niet gesloten waren, 205 controles uitgevoerd. In Regio Midden werden 23 mensen huiswaarts gedirigeerd. Voor wat Regio West betreft: 6 mensen werden opgebracht, 217 personen, 126 voertuigen en 1 club gecontroleerd, 212 mensen huiswaarts gedirigeerd, 1 persoon bekeurd, 83 roadblocks uitgevoerd en 81 pv’s aangezegd. Ook in november waren er in Regio Oost geen controles.

Minister Amoksi waarschuwt de samenleving om niet te gaan slabakken. Hij wijst erop dat de lockdowntijd nu is bijgesteld van 22.00 uur naar 23.00 uur, maar dat de bruggen nu bij het ingaan van de lockdowntijd worden afgesloten. Dit omdat de afgelopen dagen geconstateerd is dat delen in de samenleving tot feesten overgaan. “COVID-19 is nog niet voorbij, dus we moeten ons blijven houden aan de regels. Al is de lockdown periode bijgesteld, we moeten serieus blijven en ons aan de regels houden”, aldus de bewindsman.