De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Amoksi gaat in op wapenvondst Nickerie

De Surinaamse samenleving werd gisteren opgeschrikt met de berichtgeving over de aanhouding van verdachten in het westelijk gelegen district, die in het bezit waren van zware wapens. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie onderkent dat er veel illegale wapens in de samenleving zijn. “Het is geen ontwikkeling die wij voorstaan. De gewapende- en veiligheidsdiensten zijn alert”, zegt de bewindsman.

De minister accentueert dat uit onderzoek moet blijken hoe de wapens ingezet zouden worden. “Wij vragen ons af wat dit is. Er kan sprake zijn van terrorisme, ruilhandel met drugs of het beschermen van een criminele organisatie”, aldus de minister. Het onderzoek zal antwoord moeten geven op alle vragen merkt de bewindsman op.

Het ministerie van Justitie en Politie is bezig om in samenwerking met het Kabinet van de President een duidelijke beleidslijn uit te zetten ten aanzien van vuurwapens. “Wij hebben ook in voorbereiding een periode, waarbij mensen die illegale wapens hebben, opgeroepen zullen worden om deze in te leveren. Dit traject wordt besproken met het Openbaar Ministerie”, geeft de regeringsfunctionaris aan.