De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi installeert Monitoringsteam Veiligheid Ondernemers

Op maandag 6 februari 2023 is het Monitoringsteam Veiligheid Ondernemers per beschikking geïnstalleerd door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol). Dit team zal zich buigen over de veiligheid van de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en van de Chinese ondernemers in het bijzonder. Dit vanwege de recente verruwing in criminaliteit naar voornamelijk Chinese ondernemers. Dit team wordt geleid door de Commissaris van Politie Orlando Jacott.

Het team bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Politie, het Korps Politie Suriname (KPS), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Vereniging Particuliere Beveiligingsbedrijven Suriname (VPBS), Suriname Chinese Business Alliance (SCBA), Suriname Chinese Youth Federation (SCYF) en enkele Chinese ondernemers.

Minister Amoksi is ingenomen met de installatie van het team en merkt op dat er samengebundeld zal moeten worden om de criminaliteit tegen te gaan. De verwachtingen zijn dat het team effectief gaat vergaderen zodat er daaruit actiepunten zullen voortvloeien. De voorzitter van het Monitoringsteam Commissaris Jacott deelde mee dat personen opgeleid zullen worden tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) om het KPS te ondersteunen. Er zal de in de komende dagen van gedachten worden gewisseld over veiligheidsissues. Daarnaast komen er concrete actiepunten voor het opvoeren van de veiligheid in het algemeen en die van de Chinese gemeenschap in het bijzonder.