De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi motiveert jongeren Latour tijdens veldbezoek

‘No feti nanga a libi. Heb geduld en werk. Als je de lijn recht kunt houden, dan komt het wel goed,’ aldus minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie tijdens een motivatiesessie voor jongeren op zaterdag 14 oktober 2021 in het centrum van de Stichting Buurtwerk Latour (Stibula). Hij heeft de jongeren gewezen op het belang van onderwijs en ze opgeroepen crimineel gedrag na te laten en ver weg te blijven van immoraliteit en stoerdoenerij. De sessie op Latour is de eerste in een reeks geplande veldbezoeken aan verschillende ressorten.

Het ministerie hecht veel waarde aan de interactie en communicatie met de samenleving, in het bijzonder de jongeren. De bewindsman heeft een uiteenzetting gegeven van zijn beleid en gewezen op de verantwoordelijkheid van het ministerie om een veilige omgeving te garanderen voor iedereen. Hij was in gezelschap van een deel van zijn staf, vertegenwoordigers van de politie, de brandweer, het district commissariaat Zuid-West en de voorzitter van de vaste parlementaire commissie voor Justitie en Politie, Edgar Sampie.

Hoewel veel gezinnen het moeilijk hebben vanwege de economische situatie in het land, blijft de minister geloven dat Suriname er weer bovenop zal komen. Daarom riep hij de jongeren op het hoofd niet te laten hangen, maar gemotiveerd te blijven. Hij liet zijn levensloop de revue passeren, zodat iedereen weet dat hij niet vanuit een ideale situatie is vertrokken om minister te worden. Hij opende een boekje over zijn leven en hield daarmee veel aanwezige jongeren een spiegel voor. De bewindsman vertelde over zichzelf als de kleine jongen uit een dorp in Marowijne, en de uitdagingen die hij kreeg als tiener en als student. Hij waarschuwde vooral niet te gokken, snel geld uit de criminaliteit of prostitutie te willen halen, maar de moed in te houden en erop te vertrouwen dat de lange weg van studeren op termijn wel degelijk loont.

De bewindsman riep de jongeren verder op om zich niet te laten meeslepen tot baldadigheden. Hij wees in dat kader naar recente uitspattingen tijdens de lockdown. Extreme gevallen waren onder meer de grote groepen jongeren bij de Hermitage Mall, waarbij de Covid-19-maatregelen ruimschoots zijn genegeerd en de rellen nadat de politie een menigte van jongeren bij Waka Pasi uiteen had gedreven. Minister Amoksi haalde verder aan dat het niet gemakkelijk is voor de regering om de bewegingsvrijheid van mensen te beperken, maar dat het belang van de veiligheid en de volksgezondheid wel zwaar weegt. Ook beleidSmakers willen gauw terug naar normaal. Hoewel de regels niet altijd leuk zijn, moeten die helpen om de orde te bewaken.

Volksvertegenwoordiger Edgar Sampie prijst het initiatief van minister Amoksi om niet alleen vanuit zijn kantoor beleid te maken, maar dat hij heeft besloten om erop uit te trekken en jongeren persoonlijk in het veld te ontmoeten. Hij presenteerde de minister als een beleidsmaker die niet alleen over jongeren wenst te horen wanneer het misgaat, maar ook wanneer zij staan voor moeilijke keuzes en behoefte hebben aan een luisterend oor. ‘Als jongere kom je vaker op kruispunten waar je moet kiezen tussen de goede en de slechte weg. Kies de weg die leidt naar zekerheid voor jezelf en jouw kinderen. Ook ik heb die uitdagingen gehad en voor keuzes gestaan. Wanneer je straks met het nieuw schooljaar start, kies om van jouw toekomst een diamant te maken,’ aldus Sampie.

Aan het eind van de motivatiesessie hadden jongeren, die daarom hadden gevraagd, de gelegenheid om de minister persoonlijk te spreken. De bewindsman heeft ter plekke verschillende jongeren ontvangen voor een persoonlijk gesprek. De Justitieminister heeft tot slot een partij mondkapjes en schooltassen, bestemd voor behoeftige studenten van Latour en omgeving, overhandigd aan Stibula-coördinator Wilgo Koster.