De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi pleit voor hechtere samenwerking tussen overheid en universiteit

 “Er moet een hechtere samenwerking komen tussen de universiteit en de overheid.” Dit zei Minister Kenneth Amoksi van het Ministerie van Justitie en Politie vrijdag 18 februari tijdens de afsluiting van de bestuurskunde week, georganiseerd door de studierichting Public Administration op de Anton de kom Universiteit van Suriname. Voor de minister was het een hele eer om aanwezig te zijn bij deze activiteit. Hij benadrukte dat de samenwerking belangrijk is, omdat de overheid de producten van de universiteit kan meenemen in het plannen en uitzetten van beleid.

De activiteiten die de universiteit ontplooit zijn een middel voor de regering om zich te blijven aanscherpen. Met haar onderzoekingen zorgt de universiteit ervoor dat besturen een prettige uitdaging blijft voor de regering. Zelf heeft de bewindsman al een gesprek gehad met de studierichting rechten, omdat er vanuit het Ministerie van Justitie en Politie bepaalde uitdagingen zijn. Zo hebben noch het ministerie, noch de universiteit criminologen, om bepaalde sociale vraagstukken in relatie tot de criminaliteit te bestuderen en daarover adviezen te geven.

De bewindsman is daarom voornemens om verandering hierin te brengen, door een masteropleiding criminologie op te starten. Tijdens één van zijn dienstreizen in Washington, heeft hij dit reeds bespreekbaar gemaakt bij een Amerikaanse universiteit. Daarnaast heeft hij vorig week ook een onderhoud gehad de Amerikaanse Ambassade. De bewindsman ziet graag dat tenminste 20 studenten, opgeleid worden tot criminoloog.

Behalve criminologen, ontbeert het Ministerie van Justitie en Politie ook wetgevingsjuristen. De afdeling wetgeving op het Ministerie van Justitie en Politie is onderbezet, terwijl de afdeling alle zeventien ministeries, het Kabinet van de President en de Nationale Assemblee moet ondersteunen. Het is van eminent belang dat er op kort termijn een masteropleiding wetgeving komt. Ook hieromtrent voert de minister gesprekken.

Tot slot feliciteerde hij de universiteit met deze activiteit. Hij sprak de hoop uit dat andere studierichtingen dit project ook oppakken en de resultaten zullen delen met de regering.