De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Minister Kuldipsingh komt met regulering basisgoederen

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) komt met regulering voor wat betreft de basisgoederen. Minister Rishma Kuldipsingh heeft in een meeting met vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen een drietal zaken benadrukt, die zullen worden doorgevoerd. De aanwezige verenigingen waren: de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS), de Vereniging van Winkeliers (VVW), de Stichting Vereniging van Surinaamse Winkeliers (St. VSW) en de Suriname Chinese United Association (SCUA). De meeting heeft op maandag 25 april plaatsgevonden.

Allereerst heeft de bewindsvrouw de medewerking gevraagd van de winkeliersverenigingen om mee te gaan met de ordening van de basisgoederen. Daarbij wordt aan alle supermarkthouders gevraagd om de basisgoederen op 1 bepaalde plek te zetten, zodat het voor de consument overzichtelijker is, waar ze de basisgoederen kunnen vinden. Dit vergemakkelijkt ook de controlerende werkzaamheden van de Economische Controle Dienst (ECD). Voor het ordenen van de basisgoederen hebben de supermarkten 1 maand de tijd en wel van 1 mei 2022 tot 1 juni 2022.

De supermarkten zullen van het ministerie om de twee weken ook een prijslijst met de maximumprijzen van de basisgoederen krijgen, die ze zichtbaar in hun winkels moeten plaatsen, zodat de consument ook aan zelfcontrole kan doen. Een ander aandachtspunt welke de minister ook naar voren heeft gebracht betreft het hebben van een goedgekeurde weegschaal in elke supermarkt. Indien deze ontbreekt, zal de ECD tijdens de controlewerkzaamheden maatregelen treffen. Het ministerie van EZ bekijkt ook mogelijkheden voor het versturen van de basisgoederen lijst middels een app of sms bericht.  Dit zal om de twee weken plaatsvinden, zodat de consument bij het doen van inkopen met de lijst in hun mobiel een beter overzicht heeft van de prijzen die op dat moment gelden.

De vertegenwoordigers van de verschillende winkeliersverenigingen die aanwezig waren bij de bespreking hebben hun medewerking toegezegd en hebben daarnaast ook aandacht gevraagd voor enkele uitdagingen waarmee ze te maken hebben. Vanuit het ministerie zal er een werkgroep worden samengesteld, waarbij van elke vereniging 1 vertegenwoordiger zitting zal nemen, die de knelpunten als ook de oplossingenmodellen kan aandragen.