De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Minister Levens benadrukt: “Uitsluitend berichten van MinOWC volgen”

Schoolleiders en leerkrachten zijn gevraagd om uitsluitend te luisteren naar de autoriteiten en de berichten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) te volgen via de website of de officiële Facebookpagina van het departement. Zo blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen het onderwijs rakende. Dit benadrukte MinOWC-minister Marie Levens op donderdag 22 juli in De Nationale Assemblee (DNA), waar de bewindsvrouw is ingegaan op vragen van het parlement die betrekking hebben op het onderwijs. In de voorbije periode zijn er veel berichten via onder andere diverse social media platformen gedeeld, die enigszins voor verwarring hebben gezorgd.

De COVID-19-situatie op de scholen baart de meeste ouders, verzorgers, leerkrachten en schoolleiders zorgen. De departementsleiding is zich bewust van deze zorgpunten en neemt besluiten ten aanzien van COVID-19 in overleg met directeur Radjesh Orie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de leiding van het Outbreak Management Team (OMT), onder leiding van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Minister Levens liet de volksvertegenwoordigers weten, dat de protocollen ten aanzien van COVID-19 bekend zijn bij de schoolleiders. Schoolleiders weten ook welk bedrijf zij moeten contacten voor ontsmettingswerkzaamheden. Bij de besmetting van een leerkracht zijn de protocollen ook duidelijk, benadrukte de minister. “De leerkracht moet zich isoleren en collega’s die contact hebben gehad moeten in quarantaine,” zegt de bewindsvrouw. Dokter Orie heeft volgens minister Levens expliciet aangegeven, dat de scholen niet gesloten hoeven te worden.

Onderwijs binnenland

In het parlement verduidelijkte minister Levens dat de leerkrachten niet naar het binnenland zijn vertrokken, maar dat er vanuit het departement wel alle voorbereidingen waren getroffen. “Boten, bussen en vliegtuigen stonden klaar, maar de leerkrachten gaven aan dat zij financieel niet in staat zijn om voor langere periode proviand aan te schaffen”.

Hoewel de onderwijsgevenden een ontberingstoelage ontvangen, blijkt dit niet voldoende te zijn. De regering zal nagaan of hier eventueel toch nog sprake moet zijn van nog een verhoging, omdat de prijzen enorm hoog zijn. Verder zei de minister dat door het late vertrek van de leerkrachten naar hun standplaats, zij twee weken later beginnen met de school dan in de stad het geval is. Het gevolg hiervan is dat de achterstand in het binnenland verder oploopt.

Achterstand onderwijsproces

Behalve dat de leerkrachten niet naar het binnenland zijn vertrokken, zorgt het onder water lopen van gebieden voor een extra probleem. Het gebied dat ondergelopen was, is nog niet helemaal onder controle, omdat daar heel veel geld voor nodig is om alle reparaties uit te voeren. Er gaat een speciaal reparatieplan naar het ministerie van Financiën en Planning toe om na te gaan hoeveel er gerepareerd kan worden en hoeveel meubels er opnieuw aangeschaft kunnen worden. Het is een spoedprogramma dat moet worden uitgevoerd, “maar we zijn daar heel serieus mee bezig.”

Over de achterstand in het binnenland, zei de minister dat die landelijk is. Het verschilt echter per gebied. Sommige gebieden hebben maar een kwartaal afgerond, andere twee kwartalen en er zijn scholen die het derde kwartaal bijna afgerond hebben. Het binnenland zit in de groep die maar een kwartaal heeft afgerond, dus er is een behoorlijke achterstand die langzaam maar zeker wordt ingehaald. Minister Levens hoopt niet dat er zich andere bijzondere problemen zullen voordoen.

Afsluiting schooljaar

In het hoogste college van staat heeft minister Levens verder aangegeven, dat schoolleiders gedetailleerde informatie hebben ontvangen over de afsluiting van het schooljaar. “De scholen sluiten af exact waar ze zijn gestopt en de leerkracht van de volgende klas neemt over waar de vorige leerkracht gestopt is met de leerlingen,” aldus de minister.

Wanneer de schoolvakantie begint hangt af van hoe COVID-19 zich verder ontwikkeld. Als er niets fout gaat dan zullen wij de exacte data bekendmaken. De minister wilde geen datum noemen, omdat als er iets fout gaat men blijft vasthouden aan een voorgenomen datum. “Ik heb COVID-19 niet in de hand, dus zowel de vakantie als het begin van het schooljaar daar hebben de leerkrachten en schoolleiders reeds een datum van ontvangen. Er is ook bekendgemaakt dat die data onder voorbehoud zijn dus als er niets tussenin gebeurt,” zei minister Levens. De data zijn eerste week september voor de vakantie en eerste week oktober voor het starten van het schooljaar.

Afbouw en schoonmaak scholen

Er zijn ook vragen gesteld over de afbouw van de scholen. De MinOWC-minister zei hierover dat de meeste aannemers niet zijn uitbetaald. Momenteel heeft de minister van Financiën en Planning het geld niet om alle achterstanden aan aannemers te kunnen betalen. Er is wel een lijst gemaakt, ook een totaal overzicht van de schulden en die worden bij gedeelten afgehandeld. De schulden van het departement zijn meer dan SRD 200 miljoen.

 Er is ook gevraagd waarom het scholenproject op Hanover stilligt. De minister gaf aan dat het project inderdaad stil stond, “maar we zijn goed op weg.” Er was volgens minister Levens sprake van een probleem binnen de Islamic Development Bank. Er was onder andere een reshuffeling binnen de bank wat een achterstand heeft veroorzaakt binnen het werk. Er is goed overleg geweest en het project komt weer opgang, zei minister Levens.

Over de schoonmaak van de scholen en het onderhoud zijn er ook vragen gesteld. Minister Levens zei: “De middelen zijn er niet, de schoonmaak en wachtersbedrijven zijn niet betaald en ook hier is er sprake van een miljoenenschuld. Als dit geld niet is betaald, zijn er bijvoorbeeld geen wachters op school en is er geen schoonmaak. Ik probeer een spoedprogramma samen te stellen om te kijken om toch de minimale hygiëne te handhaven.”