De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Minister Levens brengt bezoek aan scholen te Brokopondo

‘Het veld mag niet worden genegeerd’
De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC), Marie Levens, heeft op maandag 14 juni, een bezoek gebracht aan het district Brokopondo om de scholen te bekijken die het slachtoffer zijn geworden van extreme wateroverlast. De minister is door de districtscommissaris, Ludwig Mendelzoon en zijn staf, warm onthaald.
De DC kreeg de kans om ook andere problemen waar het onderwijs in Brokopondo mee kampt onder de aandacht van de minister te brengen zoals onafgemaakte schoolgebouwen, vervallen onderwijswoningen en te grote klassen. De minister heeft Mulo Brokopondo en Mulo Brownsweg bezocht. Door zware regenval stond Mulo Brokopondo, die in een dal is gebouwd, volledig onder en heeft enorme schade opgelopen. Houten deuren zijn gezwollen, airco’s en freezer zijn kapot en er ligt nog een laag aangekoekte modder zijn een paar van de noodlottige gevolgen. Door de goudwinning is de kreek die achter de school loopt dichtgeslibd; dit draagt ook bij aan de wateroverlast. DC Mendelzoon gaf aan dat er zal worden gekeken naar een duurzame oplossing. Ook bij de Muloschool te Brownsweg werd de minister geconfronteerd met werkomstandigheden die te wensen overlaten waaronder een begroeid terrein en onvoldoende leslokalen.  De schoolleiders en leerkrachten spraken hun frustratie uit over verschillende onderwijsproblemen en de minister vroeg ze om niet op te geven omdat de noden haar aandacht hebben en dat het veld niet zal worden genegeerd.