De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Minister Levens en Nederlandse ambassadeur identificeren samenwerkingsgebieden

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan, hebben mogelijkheden voor het verder intensiveren van de samenwerking op onderwijsgebied besproken. Specifieke aandachtspunten bij dit bezoek waren cultuur en onderwijs. De ambassadeur heeft op donderdag 11 november 2021 een bezoek gebracht aan de bewindsvrouw.

 

Ten aanzien van het onderwijs zijn er verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Er is onder andere gesproken over:

  • Onderwijsvernieuwingen
  • Zittenblijversvraagstuk (basis- en voortgezet onderwijs)
  • Hoger onderwijs (universiteit en hbo)
  • Pedagogische Instituten
  • Taalunie

 

Onderwijsvernieuwingen

De onderwijsvernieuwingen zijn op dit moment actueel. “We zijn bezig om ons onderwijs aan te passen aan de rest van de wereld,” zegt de minister. Hoewel er al met verschillende Nederlandse organisaties wordt gewerkt vindt mw. Levens het belangrijk om contact te hebben met het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 

Zittenblijven

Minister Levens heeft verder aangegeven, dat zij ook het zittenblijven heeft afgeschaft, omdat het zittenblijven geen oplossing is voor de ontwikkeling van de mens, vindt de bewindsvrouw. Daarom is ze er voorstander van om op dit gebied intensiever samen te werken met Nederland.

 

Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs moeten een aantal zaken worden verbeterd, zei minister Levens. Studenten moeten actiever worden betrokken bij maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld het COVID-19-gebeuren. De MinOWC-minister kijkt uit naar een intensievere samenwerking met Nederland op het gebied van hoger onderwijs.

 

Pedagogische instituten

Gelet op de onderwijsvernieuwingen zijn de lerarenopleidingen ook belangrijk. Daarom kan ook op dat gebied de samenwerking tussen beide landen geïntensiveerd worden. Ambassadeur Van der Zwan stelde voor om stageplekken uit te wisselen. Minister Levens gaf aan dat regelmatig stagiaires uit Nederland Suriname aandoen. Ook stagiaires uit België zijn vaak in Suriname, merkte de bewindsvrouw op. Echter is het vanuit Suriname niet eenvoudig om studenten stage te laten lopen op pedagogische instituten in het buitenland. Ambassadeur Van der Zwan hield minister Levens voor, dat Surinaamse studenten die naar Nederland gaan om te studeren een gereduceerd tarief krijgen op de collegegelden.

 

Taalunie en leesbevordering

De Taalunie ligt beide landen na aan het hart, zei ambassadeur Van der Zwan. De diplomaat vervolgde door aan te geven dat het een uitdaging is om Nederlandse kinderen aan het lezen te brengen. Momenteel worden verschillende mogelijkheden bekeken om het lezen te stimuleren. Ook Suriname worstelt met dit vraagstuk en er zijn al verschillende acties op dit gebied ondernomen.

 

Cultuur

De samenwerking op het gebied van cultuur is al begonnen, zei minister Levens tijdens het onderhoud. Cultuurdirecteur mw. Roseline Daan gaf aan dat er in 2017 afspraken zijn gemaakt met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over onder andere archeologie en kunstwerken. Cultuur is nu in de belangstelling in beide landen. De diplomaat zei blij te zijn met de suggesties. Over de intensivering op cultuurgebied zei de diplomaat dat er een motie ligt bij de Tweede Kamer over de samenwerking tussen Suriname en Nederland.

 

Missie

De bedoeling is dat er in de periode maart/april 2022 een ambtelijke missie vanuit Nederland naar Suriname afreist om verder invulling te geven aan de samenwerking tussen beide landen, zei ambassadeur Van der Zwan.

 

Tijdens de ontmoeting waren verder aanwezig de directeur Beroepsonderwijs Gracia Valies-Ormskirk en haar collega van het Algemeen Vormend Onderwijs  Sherida Zalman-Bergraaf. Ook Shefferon Kartowikromo, secretaris-generaal van de Nationale Unesco Commissie tevens adviseur Buitenlandse Betrekkingen op het ministerie, heeft de bespreking bijgewoond.