De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Levens: “Geen enkel kind blijft achter”

De onderwijsvernieuwing welke door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt doorgevoerd, wordt nog niet zo goed begrepen. “Men denkt aan heel ingewikkelde zaken,” zegt onderwijsminister Marie Levens.

Tijdens een op vrijdag 10 december 2021 belegde persconferentie ging de bewindsvrouw in op het hoe en waarom van dit proces. Zij verduidelijkt dat er voornamelijk gelet zal worden op het talent en de vooruitgang van het kind. Met de vernieuwing van het onderwijssysteem zal het niet meer mogelijk zijn dat een kind blijft zitten.

“Niet elk kind is hetzelfde en kan niet elke opdracht op dezelfde manier uitvoeren. Opdrachten moeten daarom worden gefocust op het talent van het kind. Elk kind telt en heeft het recht om te kunnen groeien in de samenleving,” geeft de bewindsvrouw aan. Om dit te bewerkstelligen is het systeem aangepast, worden de leerkrachten getraind en zijn de klassen teruggebracht naar 15 leerlingen per klas zodat de leerkracht meer aandacht aan het kind kan besteden. Het geven van cijfers zal ook worden losgelaten en eventuele onvoldoendes zullen worden besproken, waarbij het kind de gelegenheid krijgt de onvoldoende op te halen. Tevens zal de toets in leerjaar 8 niet meer de richting bepalen waarvoor een kind bestemd is. Het kind krijgt nog twee jaar de tijd om te kiezen.

In leerjaar 9 zullen de kinderen worden gescreend om zo te kunnen beslissen welke richting zij willen opgaan, zodoende zal er in leerjaar 10 vanaf januari 2022 nog een richting worden toegevoegd aan de reeds bestaande richtingen A (handelsvakken) en B (wis- en natuurkunde), namelijk richting C. Deze richting benadrukt de vakken talen en ICT Het middelbaar onderwijs zal worden uitgebreid met een “School of Arts” met als curriculum: cultuur, zang, dans, tekenen en muziek. Deze uitbreiding zal geschieden in samenwerking met een deskundige op dit gebied uit Jamaica.