De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Minister Levens ontvangt BvL/ALS-bestuur

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft op donderdag 18 november 2021 de besturen van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) ontvangen voor een bespreking. Hoewel door de vakbonden het verzoek was gedaan om met de minister en haar staf van gedachten te wisselen over het wensenpakket, is er ook gesproken over de onderwijsvernieuwingen en voortgangsrapporten.

BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre heeft aangegeven, dat er nog wat vragen leven onder leerkrachten en in de gemeenschap over de onderwijsvernieuwingen. Er zou door onderwijsgevenden onder andere zijn opgemerkt dat zij moeite hebben met de voortgangsrapporten, omdat er teveel moet worden ingevuld.

Volgens de minister moesten de onderwijsvernieuwingen worden doorgevoerd. Het drop-out percentage in Suriname is veel te hoog. De bewindsvrouw is van oordeel, dat leerlingen minimaal tot het tiende leerjaar (voorheen tweede klas mulo/lbo) in school gehouden moeten worden. Er kan dan een keus gemaakt worden voor een vak. “Kinderen mogen niet meer uit het systeem vallen,” benadrukte de minister.

Ten aanzien van de voortgangsrapporten zei de bewindsvrouw dat er nog steeds leerkrachten worden getraind om dit systeem onder de knie te krijgen.

De bondsvoorzitter heeft verder aandacht gevraagd voor het wegwerken van de scheve verhoudingen binnen de herwaardering. Een onderdirecteur op een voj-school kan niet meer verdienen dan een directeur op hetzelfde niveau, illustreerde mevrouw Mangre.

Hoewel de bewindsvrouw voorstander is van het opkrikken van de salarissen voor leerkrachten, zal het wensenpakket binnen de cluster van ministers die hiermee belast is verder worden besproken. Bij een salarisaanpassing zullen toelagen komen te vervallen.

De vakbondsvoorzitter heeft verder aangegeven, dat de leerkrachten het bijzonder moeilijk hebben. Desondanks zijn de bonden voorstander van dialoog. Mevrouw Mangre hoopt dat er spoedig een oplossing komt voor de zaken die in het wensenpakket zijn opgenomen.

Minister Levens heeft voorgesteld om eens per kwartaal te vergaderen. Tijdens de bespreking met de onderwijsvakbonden werd de bewindsvrouw ondersteund door de directie van het departement.

 

Paramaribo, 19 november 2021

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR