De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

“Minister LVV jokt???”

Op vrijdag 20 november jl. is op de voorpagina van een lokale krant een artikel verschenen met als titel “Minister LVV jokt”. De inhoud van dit artikel heeft de krant naar eigen zeggen, gebaseerd op haar eigen onderzoek. Als directie voerende partij op het project “Rehabilitatie pompgemaal Wageningen” willen wij graag het volgende delen met de samenleving:

Op 06 september 2016 is er een contract tussen de staat Suriname en Kirloskar -de fabrikant van de pompen uit India- getekend. In artikel 1 van het contract zijnde de “Scope of Supply” sub a, is overeengekomen dat Kirloskar het ontwerp, de fabricage, levering, supervisie bij de installatie en inbedrijfstelling zal uitvoeren. Hiermee willen wij aangeven dat de informatie van de betrokken krant niet op waarheid berust en de minister van LVV valselijk heeft beschuldigd.

Het Ministerie van LVV heeft ons recent schriftelijk medegedeeld dat de werkzaamheden van de huidige aannemer Risugragar N.V. zijn stopgezet. Wij van de directie voerende partij wachten de verdere instructies van het Ministerie van LVV af.

De Directievoerder