De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew installeert commissie Gevaarlijke en Lichte Arbeid Kinderen en Jeugdigen

De bescherming van kinderen tegen kinderarbeid neemt een belangrijke plaats in binnen het beleid van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). Tegen deze achtergrond heeft minister Steven Mac Andrew op donderdag 5 januari 2023 de tripartiete commissie Gevaarlijke en Lichte Arbeid Kinderen en Jeugdigen geïnstallleerd voor een periode van 6 maanden. De commissie moet aanbevelingen doen aan de minister over welke soort lichte arbeid door kinderen en jeugdigen mag worden verricht en over gevaarlijke arbeid die absoluut niet aan kinderen en jeugdigen mag worden aangeboden, evenmin door hen mag worden uitgevoerd.

De Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen die in 2018 in werking is getreden, staat toe dat kinderen van 13 tot en met 15 jaar bepaalde lichte types van arbeid mogen verrichten na schooltijd en in de vakantie op basis van bepaalde werk- en rusttijden, terwijl jeugdigen van 16 en 17 jaar ongehinderd toegang hebben tot de arbeidsmarkt, maar dat de arbeid die aan hen wordt aangeboden niet gevaarlijk mag zijn. Deze voorzieningen die zijn opgenomen in de wet, zijn volledig in lijn met de Conventie-138 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) die betrekking heeft op kinderarbeid en die door Suriname is geratificeerd.

Bij de installatie van de commissie heeft minister Mac Andrew zijn verwachtingen uitgesproken naar de leden toe, over de aanbevelingen waarnaar hij uitkijkt en die uiteindelijk moeten resulteren in bescherming van het kind en de uitbanning van kinderarbeid in Suriname. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat gevaarlijke kinder- en jeugdarbeid voorkomt in verschillende delen van Suriname. De bewindsman heeft daarom de commissieleden op het hart gedrukt om dit vraagstuk landelijk onder de loep te nemen, vooral in het achterland van waaruit veel klachten het ministerie bereiken over gevaarlijke kinder- en jeugdarbeid. Deze vorm van arbeid heeft volgens hem een negatieve impact op de gezondheid, veiligheid en het welzijn van kinderen en jeugdigen. Dit gebeurt volgens de bewindsman notabene gedurende tijden waarop kinderen op school horen te zijn om onderwijs te genieten. Alhoewel de wet lichte arbeid door kinderen van 13 tot 15 jaar toestaat in bepaalde gevallen, ziet de bewindsman liever dat kinderen geen arbeid verrichten, omdat het hen berooft van hun kindertijd en het recht op spelen na schooltijd.

De minister heeft de commissie ook geïnstrueerd om het Staatsbesluit van 2010 betreffende Gevaarlijke Arbeid voor Jeugdige personen in beschouwing te nemen en eventueel als richtlijn te gebruiken bij het doen van aanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke en lichte arbeid voor kinderen. De deskundigen die in de commissie zitten zijn: Glenn Piroe (voorzitter/AWJ), Wihtley Lodik (AWJ), Merlien Adriaans-Nelson (AWJ), Lionel Kartopawiro (AWJ), Hellen Doelwijt (VSB), Roy Haverkamp (Ravaksur). Deze commissie mag niet worden verward met de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid die verschillende stakeholders bij elkaar brengt om breed gedragen beleid op het gebied van kinderarbeid tot stand te brengen met onder andere de focus op het bevrijden en opvangen van kinderen die gevangen zitten in kinderarbeid.